!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Unieważnienie Przetargu - Dostawa energii elektrycznej

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Unieważniam  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie:  

Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy”

 

ogłoszone  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2013 r. pod numerem nr 452470 – 2013, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.brzeznica.pl.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono  żadnej  oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170