!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zapytanie ofertowe - dostawa roślin do ogrodu

Czas_Na_Aktywnosc_2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                    

                                                                    

PS.271.1.12.13        Brzeźnica, data 18.06.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę roślin do ogrodu przy Parfii w Paszkówce.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 57, NIP: 551-20-63-259

 

1. Przedmiot zamówienia:
dostawa roślin do ogrodu w Paszkówce wg załączonej tabelki - 3/załącznik 1/na potrzeby realizacji warsztatów z zakładania ogrodu i jego pielęgnacji przy parafii Paszkówka .Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego " Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica - jesteśmy aktywni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Termin realizacji zamówienia:   do 5 lipca 2013 r.

3. Kryteria oceny ofert przy spełnieniu innych istotnych warunków zamówienia.
Cena 100 %

4. Inne istotne warunki zamówienia.

Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

5. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2)

6. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., poczty lub też dostarczona osobiście na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy do dnia   2013 -06 – 24 do godz. 12.00.

 

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Wojtas
tel. 33 8792 029 wew. 12

 

 

Załczniki do pobrania:

1. Oferta pobierz
2. Oświadczenie pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170