!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Unieważnienie Przetargu - Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcyporębie , Marcyporęba 91, 34-114 Brzeźnica, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Marcyporęba.”

 

W dniu 26 marca 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu złożono dwie oferty, które zostały odrzucone - treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170