!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

W Gminie Brzeźnica będzie realizowany kolejny projekt POKL

CAF_m

Gmina Brzeźnica w partnerstwie z 4 innymi gminami po pozytywnej ocenie wniosku przystępuje do realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

 

 

 

 

Projekt nosi nazwę „Doskonalenie JST w procesie samooceny CAF”. Adresowany jest wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego, które wzięły udział w projekcie systemowym MAiC "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą".

W ramach projektu Urząd Gminy otrzyma środki w wysokości ponad 200 000 złotych na realizację planów usprawnień i działań doskonalących, które przewidują m.in.: szkolenia pracowników, wdrożenie usprawnień zarządzania strategicznego, poprawę jakości obsługi klienta i zwiększenie dostępności usług między innymi poprzez: wdrożenie systemu zarządzania satysfakcją klienta, przebudowę i modernizację BIP oraz strony internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl. Działania te  przyczynią się do umożliwienia załatwiania spraw tym osobom, którym trudność sprawia bezpośrednia wizyta w Urzędzie Gminy oraz  do dostosowania BIP i strony www do obowiązujących standardów, a także zapewnienia im większej funkcjonalności i przejrzystości.

Projekt przewiduje także wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie, uruchomienie nowych usług w platformie e-PUAP, utworzenie biura obsługi klienta, a także zakup tablicy informacyjnej, która zostanie wykorzystana do bieżącego informowania mieszkańców o prowadzonych zadaniach w postaci prezentacji multimedialnych oraz zamieszczanych bieżących informacji o pracy Urzędu.

 

Projekt realizowany będzie do 31.03.2014 roku.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170