!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Gmina Brzeźnica pierwsza w Małopolsce w konkursie "Przyjazna wieś”

DSC_0027

Utworzenie Domu polsko - słowackiego i rozwój transgranicznych klimatów w gminie Brzeźnica” - to zwycięski projekt województwa małopolskiego w IV edycji konkursu "Przyjazna wieś" organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23 listopada 2012 roku w Centrum Informatyki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie wójt gminy Bogusław Antos odebrał z rąk członka zarządu województwa małopolskiego Stanisława Sorysa zaszczytną nagrodę.

W konkursie „Przyjazna wieś” brały udział projekty o charakterze infrastrukturalnym realizowane na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Komisja konkursowa wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego doceniła innowacyjne działania gminy Brzeźnica na pograniczu polsko – słowackim i najwyżej oceniła nasz projekt w kategorii infrastruktura społeczna.

Opracowany i wdrożony mikroprojekt opierał się na współpracy polsko - słowackiej z gminą Diviną w ramach Euroregionu Beskidy. Celem działań było poszerzenie oferty kulturalno - turystycznej dla mieszkańców partnerskich gmin oraz organizacja cyklu szkoleń i wydarzeń promujących zdrowy styl życia i rolnictwo ekologiczne. Stworzony w ramach projektu pierwszy w powiecie wadowickim Dom polsko - słowacki stał się bazą turystyczną i miejscem do współpracy i organizacji cyklicznych działań.

Organizacja wypoczynku, szkoleń i promocja kultury w ramach realizacji drugiego wniosku posłużyła nie tylko zacieśnianiu współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami Brzeźnicy i Diviny, ale i zachęciła do podjęcia kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, gmina zajmując I miejsce w województwie małopolskim, uzyskała kwalifikację do etapu ogólnopolskiego.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170