!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Pomnik przyrody w Brzeźnicy

P1070909

20 października 2012 roku odbyła się przyjemna i długo oczekiwana uroczystość harcerska. Harcerze przymocowali do pięknego dębu szypułkowego rosnącego przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy tabliczkę z napisem „Pomnik Przyrody”.

 

 

 

 

 

 

 

 

P1070914 Z wnioskiem o ustanowienie Pomnika Przyrody wystąpiła Drużyna Harcerska w Brzeźnicy. W dniu 31 sierpnia 2011 roku Rada Gminy Brzeźnica podjęła uchwałę o ustanowieniu pomnika przyrody, w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej drzewa. W tym samym roku na zlecenie Urzędu Gminy Brzeźnica zostały przeprowadzone niezbędne prace konserwatorskie na przedmiotowym dębie za kwotę 2 500 złotych. Uwieńczeniem procedury ustanowienia pomnika przyrody prowadzonej przez Urząd Gminy, na którą składało się między innymi uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie było przymocowanie przez harcerzy zakupionej przez Urząd Gminy tabliczki.

Dąb szypułkowy stanowiący pomnik przyrody to świadek historii, nie tylko wsi Brzeźnica, ale również naszego kraju. Możliwe, że pamięta powstanie styczniowe, a na pewno I i II wojnę światową. Pomijając jego historyczne aspekty, jest to piękne drzewo – rozłożyste, zdrowe, o wspaniałej koronie – pierwszy konar ma na wysokości 4,5 m. Mieszka na nim wiele gatunków ptaków, a w tym roku biegały po jego gałęziach wiewiórki. Niewątpliwie zasługuje na podziw, a równocześnie ochronę.

 

P1070920 Harcerze składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do objęcia ochroną tego wspaniałego drzewa, które jest „milczącym świadkiem” historii - przyroda przeżyje bez nas, my bez niej na pewno nie.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170