!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Profesjonalizacja służb i instytucji

Do_Wiadomosci_10_2012_2

Na dzień 19 – 20 października 2012 roku Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos zarządził zorganizowanie szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączonego z ćwiczeniami taktyczno – bojowymi jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta w dniu 19 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu osobiście przewodniczył Bogusław Antos.

Szanowni Państwo, szkolenia i ćwiczenia to doskonały moment na sprawdzenie przygotowanych procedur i analiz ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego, to także doskonała okazja do praktycznego sprawdzenia możliwości wykorzystania środków, którymi będziemy dysponować w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej

– takimi słowami, Wójt Gminy Brzeźnica przywitał zebranych na posiedzeniu przedstawicieli Urzędu Gminy, Gminnego Zakładu Usługowego, Komisariatu Policji, Leśnictwa Draboż, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Paszkówce, Komendanta Gminnego ZOSP, Gminnego Zespołu Szkół oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzących w skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zespół przeprowadził ćwiczenia symulacyjne na wypadek zdarzenia komunikacyjnego w wyniku, którego doszło do rozszczelnienia beczek przewożących substancje niebezpieczne.
W ekspresowym tempie od momentu zaistnienia zdarzenia zaczęły nadchodzić informacje do zespołu z prośbą o realizację takich przedsięwzięć jak: zapewnienie objazdów da użytkowników dróg, oraz dojazdu służb biorących udział w działaniach ratowniczych, przygotowanie poszczególnych elementów procesu ewakuacji, przygotowanie informacji dla ludności oraz informacji dla mediów. To tylko część z postawionych w ramach szkolenia zadań zespołowi.

 

Widzicie Państwo, że choć dzisiejsze zdarzenie to tylko symulacja to jednak spowodowała ona, że pewne działania dokładniej sprecyzowaliśmy. To właśnie dzięki szkoleniom możemy spokojnie zastanowić się jak zareagować w trudnych sytuacjach, gdzie czas i profesjonalizm odgrywa najważniejszą rolę

– takimi słowami Wójt zakończył pierwszy dzień szkolenia.

 

W drugim dniu szkolenia miały miejsce ćwiczenia taktyczno – bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej. Założenia scenariusza ćwiczeń były następujące: o godzinie 16.30 część jednostek OSP została zaalarmowana i zadysponowana do pożaru budynku będącego własnością Międzyszkolnego Klubu Kajakowego w Łączanach. O pożarze został zawiadomiony także właściciel budynku, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu w drodze do klubu. Zdarzenie to miało miejsce o godz. 16.50. Do tego zdarzenia zostały zadysponowane kolejne jednostki OSP z terenu Gminy Brzeźnica.

W ćwiczeniach łącznie uczestniczyło ponad 120 osób, w tym 10 jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Brzeźnica oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Na zakończenie ćwiczeń głos zabrał przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach – mł. bryg Jerzy Leśniakiewicz, który podsumował zakończone ćwiczenia. W ocenie zawarte zostały także konstruktywne podpowiedzi pewnych rozwiązań, które można zastosować w realnej sytuacji w celu większej profesjonalizacji naszych działań.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >>> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170