!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica - jesteśmy aktywni

Czas_Na_Aktywnosc_2012

Gmina Brzeźnica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. realizują Projekt systemowy o nazwie ” CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI” zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 27.08.2008 r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII.

 

Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej .

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI”

 

Realizacją Projektu zajmuje się Zespół projektowy w składzie:
Grzegorz Wojtas - Kierownik Projektu ( Kierownik GOPS Brzeźnica)
Danuta Bobak – Koordynator Projektu
Zofia Maj – Specjalista ds. Obsługi finansowej oraz pracownicy socjalni.

 

Głównym celem Projektu w 2012 r. jest podniesienie kompetencji w zakresie samodzielności życiowej oraz stopnia samodzielności dla 21 Beneficjentów Ostatecznych.

W miesiącu październiku br. zakończył sie kurs prawa jazdy kat. B dla 19 Uczestników Projektu. Otrzymali oni certyfikaty ukończenia kursu i przystępują do egzaminu państwowego.
Panadto trwają zajęcia grupy samopomocowej obejmujące tematykę taką jak: obawy przed wejściem w dorosłe życie rodzinne i zawodowe, troska o siebie i zaspokajanie własnych potrzeb, radzenie sobie z trudnościami i złością, jak pozbyć się obwiniania włącznie z samoobwinianiem, sztywne schematy w życiu i tego konsekwencje, analizowanie swoich motywów do działania i motywacja do zmiany.
Pracownicy socjalni czuwają nad prawidłową realizacją ustaleń zawartych w kontraktach socjalnych z podopiecznymi biorącymi udział w projekcie.
W związku z tym, iż realizacja projektu na lata 2010 -2012 dobiega końca, w listopadzie planuje się zorganizowanie spotkania promocyjno - informacyjnego dla tegorocznych Uczestników Projektu oraz konferencji posumowującej trzyletni projekt w której wezmą udział władze Gminy Brzeźnica, wszyscy uczestnicy tego projektu oraz zesopół projektowy i pracownicy socjalni GOPS Brzeźnica.


 

 

Zaplanowane działania niosą ze sobą znaczny nakład finansowy, a ich realizacja jest możliwa tylko dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiemu Funduszowi Społecznego.
Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170