!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OBWIESZCZENIE


Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicyz dnia 18 lutego 2009 roku
W sprawie podania do wiadomości publicznej składu osobowego Komisji

oraz terminów pełnionia dyżurów ,

związanych z rejestracją kandydatów na radnego do Rady Gminy Brzeźnica.


Gminna Komisja Wyborcza w Brzeźnicy została powołana postanowieniem

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 lutego 2009 roku w składzie:


Grzegorz Młynek - Przewodniczący Komisji

Jolanta Baca - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Edyta Babska - Członek Komisji

Renata Gajos - Członek Komisji

Dorota Kawa - Członek Komisji

Dominika Maj - Członek Komisji

Ewa Zawiła - Członek Komisji


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy

w Brzeźnicy pok. Nr 3Komisja pełnić będzie dyżury w następujących dniach:


23 lutego 2009r (poniedziałek) - w godz. 13.00 – 16.00

25 lutego 2009r (środa) - w godz. 13.00 – 17.00

27 lutego 2009r (piątek) - w godz. 13.00 – 24.00


W trakcie pełnionych dyżurów przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów

na radnego do Rady Gminy Brzeźnica.
Przewodniczący Komisji(-) Grzegorz Młynek

 

 Informacja


Wójta Gminy Brzeźnica

 

z dnia 07 lutego 2009 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu

wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U- z 2003 r. Dz. U. Nr 159, póz. 1547 z późn. zm.)

w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie

zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica, podaję do wiadomości publicznej

informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w każdym

okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w Brzeźnicy.

numer okręgu wyborczego

granice okręgu wyborczego

liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

10

sołectwo: Tłuczań, Wyźrał

1Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy mieści się w budynku Urzędu Gminy,

pokój Nr 3, tel. (33) 8792 029 .
Wójt Gminy Brzeźnica
/-/ Bogusław Antos

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej

w Brzeźnicy

z dnia 02 marca 2009 roku

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 , z 2004 r. Nr 25, poz.

219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17,

poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127), Gminna Komisja Wyborcza

w Brzeźnicy podaje do wiadomości publicznej dane o zarejestrowanych listach kandydatów

na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica zarządzonych na dzień 29 marca 2009 roku.

 

  1. W okręgu wyborczym nr 10, obejmującym 1 mandat, zarejestrowano 2 listy kandydatów:

 

Lista Nr 1 - KWW „KŁOS”

 

 

  1. Struzik Kazimierz lat 56 Tłuczań

popierany przez Komitet Wyborczy Wyborców „KŁOS”

 

 

Lista Nr 2 - KWW „WSPÓLNA SPRAWA”

 

 

  1. Odrobina Władysław lat 50 Wyźrał

popierany przez Komitet Wyborczy Wyborców „WSPÓLNA SPRAWA”

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Grzegorz Młynek

 

 

 

 

Informacja

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 05 marca 2009 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie

obwodowej komisji wyborczej


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem

Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Brzeźnica, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów

głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

3

sołectwa : Tłuczań, Wyźrał

Szkoła Podstawowa

w Tłuczani

 Lokale wyborcze otwarte będą dnia 29 marca 2009 roku w godzinach od 6.00 do 20.00.


Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

 

 

Informacja

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy

z dnia 04 marca 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tłuczani w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy Brzeźnica zarządzonych na dzień 29 marca 2009 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2b i ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami),

Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej skład osobowy

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tłuczani, powołanej na mocy

Uchwały Nr 6/2009 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 04 marca 2009 roku :


 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

Przystał Bogumiła

Wyźrał

Przystał Edyta

Wyźrał

Świątek Mariusz

Tłuczań

Warmuz Tadeusz

Tłuczań

Kądzioła Urszula

pracownik samorządowy

 


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Grzegorz Młynek

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170