!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 01.07.2014R.

articles

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Brzeźnica umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis w ramach części programów pomocowych będzie udzielana w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych. W związku jednak z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji rozporządzeń.:

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż brak nowelizacji rozporządzeń krajowych nie stanowi przeszkody dla udzielania pomocy w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Procedura pobierz
2. Załącznik 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pobierz
3. Załącznik 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pobierz
4. Załącznik 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
5. Załącznik 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis pobierz
6. Załącznik 5. Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych pobierz
7. Załącznik 6. Oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170