!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Brzeźnica ul. Krakowska 109 III piętro pokój nr 34 i 35

Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych ( I )

 

Stanowisk ds. Rolnictwa i gospodarki nieruchomościami ( R,GN )

 

 

STRUKTURA

  • Inspektor  mgr Mirosława Zybek tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 23


ZAKRES  DZIAŁANIA

 

 

prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oraz bieżącymi remontami budynków komunalnych,

 

utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy,

 

sprawy wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej,

 

utrzymanie i nadzór nad urządzeniami komunalnymi,

 

opracowanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych,

 

opracowywanie wniosków o przydział środków finansowych i dotacji na utrzymanie we właściwym stanie budynków, obiektów i urządzeń komunalnych,

 

sprawy dotyczące tworzenia, utrzymania i nadzoru nad targowiskami placami targowymi,

 

prowadzenie dla każdych robót odrębnych zbiorów dokumentów od ich podjęcia do zakończenia i rozliczenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym instrukcją kancelaryjną,

 

sprawdzanie, opisywanie faktur i rachunków w zakresie bieżących zadań remontowych w budynkach, obiektach komunalnych i na urządzeniach komunalnych,

 

administracja, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, w tym prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych, zawieranie umów, sporządzanie protokołów odbioru i przekazania lokali,

 

przyznawanie lokali mieszkalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

 

prowadzenie spraw z zakresu egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

 

prowadzenie spraw z zakresu egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170