!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert : wykaszanie traw

Zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 14.000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych ( szacunkowa ilość dróg 70.000 mb), placów i działek stanowiących własność komunalną gminy Brzeźnica ( szacunkowa ilość 30.000 m2).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. koszenie trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń na podanych odcinkach dróg- obustronnie ( do szerokość 1,2 m -1,5 m) oraz placów i działek

  2. uprzątnięcie trawy z jezdni

  3. oznakowanie prowadzonych robót zapewniając bezpieczeństwo pracowników i ruchu drogowego

 

Wspólny słownik Zamowień (CPV): 45.11.27.10 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

II. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Posiadają aktualną umowę zwartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju opadów.

 

III. Termin realizacji zadania:

- pierwsze koszenie do 30.06.2012r.

- drugie koszenie do 30.09.2012r.

 

IV. Oferty należy składać:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koszenie traw, chwastów przy drogach gminnych – na terenie Gminy Brzeźnica ” do pokoju nr 36 Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica 57 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 28.05.2012r. do godziny 14.00V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych – Pokój nr 36 Urzędu Gminy Brzeźnica 57
(II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.35

 

VI. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

mgr inż. Bogusław Antos


Załączniki do pobrania :

 

1. Załącznik Nr 1 Oferta
pobierz

 

ZESTAWIENIE OFERT NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KOSZENIEM TRAWY, CHWASTÓW, JEDNOROCZNYCH ZAKRZACZEŃ W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH, PLACÓW I DZIAŁEK STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ GMINY BRZEŹNICA.Lp.

Nazwa firmy

Kwota za jedno koszenie

Ogółem kwota za 2 koszenia

1.

Usługi  Rolnicze i Transportowe

Kania Michał

34-113 Paszkówka 211

8.080,00

16.160,00

2.

„EUROKOM”

34-113 Paszkówka 211

7.300,00

14.600,00

3.

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

„KOP-EKO”

32-420 GDÓW   Zalesiany 1

10.800,00

21.600,00

4.

ECS  Eco Clean Service s.c.

32-031 MOGILANY

Ul. Leszczynowa 24

15.000,00

30.000,00

5.

GARDEN TOM – Tomasz Gaudyn

32-566 ALWERNIA ul. Relaks 20

6,400,00

12.800,00

6.

Firma  „JANO”

Łączany 171  ,  34-115 RYCZÓW

Brak wyceny m2

-

7.

USŁUGI  KOMUNALNE  KRZESZOWICE

Pl. F. Kulczyckiego 1

32-065 KRZESZOWICE

10.600,00

21.200,00

8.

F.U. BROWAB    Jan Kufel

34-116 SPYTKOWICE ul. Kanada 2

7.800,00

15.600,00

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170