!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - sprzedaż samochodu ciężarowego

 

OGŁOSZENIE
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego

I postępowanie przetargowe.

 

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica 234

tel/fax. 033 / 879-20-61, 033 / 879-20-74

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 234

21 listopada 2011r. o godz. 12:00 .

   

  3. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

 

Marka i typ pojazdu: JELCZ 317WK samochód ciężarowy Nr rej. KWA V134


Rok produkcji: 1991 Data pierwszej rejestracji: 03.04.1992


Pojemność silnika: 8065 cm³ Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJ317WBPM0018062


Termin obowiązkowego badania technicznego: 18.08.2012 Przebieg: 99825 km Rodzaj paliwa: olej napędowy

Uwagi: brak akumulatorów

 

  4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki

  majątku ruchomego:

 

Samochód ciężarowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. w bazie GZU Marcyporęba 8a, do 18 listopad 2011r.,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 033 / 879-20-61 lub 033 / 879-20-74

 

5. Wymagania dotyczące oferentów:

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

6. Cena wywoławcza i kwota postąpienia.

Cena wywoławcza - 4.500 zł /słownie: cztery tysiące pięćset złotych/

CeCe

Kwota postąpienia wynosi: 100,00 zl /słownie: sto złotych/

 

7. Wymagania dotyczące wadium:

Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

   

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

 

a) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zamknięciu przetargu.

b) wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez

Kupującego ceny nabycia.

c) sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego

ceny nabycia.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170