!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Rejestracja zgonów

REJESTRACJA ZGONÓW

Termin zgłoszenia zgonu: w ciągu 3 dni od dnia zgonu /art. 64 ust. l pr. o a. s. c./; jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin. Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

l/ małżonek lub dzieci zmarłego,

2/ najbliżsi krewni lub powinowaci,

3/ osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4/ osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim

przekonały,

5/ administrator domu, w którym nastąpił zgon,

6/ szpital lub inny zakład, jeżeli zgon tam nastąpił.

Wymagane dokumenty przy rejestracji zgonu:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza,

- dokument tożsamości osoby zmarłej.

Po sporządzeniu aktu zgonu osoba rejestrująca otrzymuje 3 odpisy aktu zgonu.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

l/ odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,

2/ zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego

wpisach lub ich braku

3/ zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu

cywilnego

Odpisy oraz zaświadczenia w/w wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, małżonka i rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego, sądu i innego organu państwowego tj. prokuratora, policji oraz organu administracji państwowej i samorządowej oraz każdego kto wykaże interes

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170