!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum w Brzeźnicy"

Nr sprawy ZI.271.252.2011

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

- Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 )

- Uzasadnienie faktyczne :

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

31-670 Kraków, ul. Powstańców 127

2. PKS w Pszczynie Sp. z o.o.

ul. Wodzisławska 2,  43-200 Pszczyna

3. a/a

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170