Wyźrał

WYŹRAŁ i CYZNERÓWKA

 

Miejscowość o obszarze 2,98 km2 , liczy 431 mieszkańców w tym 213 kobiet , 218 mężczyzn. Funkcję Sołtysa pełni Lucyna Przystał.

— (d. część Lgoty).Wieś leży wzgórz Pogórza Wielickiego. Nazwa wsi pochodzi od „wyźrału”, umocnionego punktu obserwacyjnego.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 nie wykazuje tej wioski, gdyż do roku 1947 był to przysiółek Lgoty (gm. Tomice).