Nowe Dwory

Miejscowość o obszarze 2,31 km2 , liczy 459 mieszkańców w tym 237 kobiet , 222 mężczyzn. Funkcję Sołtysa pełni Anna Orzechowska.

— Wieś leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz Pogórza Wielickiego.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 nie wykazuje tej wioski. Prawdopodobnie wieś ta wyłoniła się po dziewiętnastowiecznych parcelacjach z istniejącej wcześniej wsi Owsianka, która w tej chwili jest przysiółkiem Nowych Dworów.