!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Tu gdzie płacisz podatki – możesz lepiej mieszkać

mala_jpg

Jesteś mieszkańcem gminy Brzeźnica ?

Czy wiesz, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu gminy, w której mieszkasz?

Czy chcesz mieć wpływ na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia?

Płacąc podatki w Urzędzie skarbowym w Wadowicach przeznaczasz je na inwestycje w swojej gminie.

 

 

Wysoki standard życia każdego człowieka jest nieodzownym elementem, który wpływa na morale i samopoczucie mieszkańców.

Samorząd Gminy Brzeźnica dokłada wszelkich starań, aby sukcesywnie i efektywnie realizować zadania w tym kierunku.

Budowane są drogi i chodniki, rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa, wykonywane jest oświetlenie uliczne. Władze samorządowe duży nacisk kładą na rozbudowę infrastruktury społecznej. Gmina przeprowadza modernizacje i remonty placówek oświatowych i domów kultury. Poszerza ofertę edukacyjną poprzez tworzenie nowych oddziałów przedszkolnych, doposażenie w pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych w szkołach i przedszkolach. W zakresie poprawy dostępności infrastruktury sportowej powstał kompleks boisk Orlik – Moje boisko 2012. W 2010 roku zakończona została budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Paszkówce. W trosce o zagospodarowanie wolnego czasu najmłodszych mieszkańców, w każdej miejscowości naszej gminy wybudowane zostały place zabaw.

Nie można jednak pominąć faktu, że wszystkie podejmowane przez gminę działania i przedsięwzięcia wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Gmina skutecznie zabiega o środki zewnętrzne, ale w każdym przypadku niezbędny jest wkład własny, czyli zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie gminy. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że znaczną część dochodów budżetu stanowią wpływy z podatków. Dla gminy podstawą dochodów własnych jest udział w podatku płaconym przez osoby fizyczne czyli tzw. PIT, który w 2009 roku stanowił 40,94 % wykonanych dochodów, co dało kwotę 2.888.326 złotych. Te pieniądze są wypracowane przez mieszkańców naszej gminy, którzy płacą podatki na rzecz gminy Brzeźnica. Jednakże sami z „własnego podwórka” znamy przypadki, że ktoś faktycznie mieszka w naszej gminie, ale swoje podatki płaci na rzecz innej gminy, bo tak deklaruje w swoich zeznaniach podatkowych. Niewątpliwie takie działania są zgodne z prawem, bowiem nie można nikomu nakazać, gdzie ma zadeklarować swoje miejsce zamieszkania. Od kilku lat zarysowuje się tendencja, że mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich coraz chętniej osiedlają się w naszych malowniczych stronach. Chociaż faktycznie zamieszkują w naszej gminie, to z różnych powodów nie wymeldowują się z poprzedniego miejsca zamieszkania. Tam też trafiają ich podatki, do kasy urzędu miasta (gminy), w którym są zameldowani.

Jeżeli jesteś faktycznie mieszkańcem naszej gminy, a nie dokonałeś jeszcze formalności meldunkowych, lub nie chcesz zmieniać adresu stałego zameldowania, rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz naszą gminę – gminę Brzeźnica.

Dzięki temu ponad 40 % z Twojego podatku trafi do budżetu gminy Brzeźnica. Dla zobrazowania jak duże mogą to być pieniądze, wystarczy, podać przykład, że od podatnika, który zarabia miesięcznie 3.000 złotych brutto gmina może otrzymać kwotę około 1.051 złotych rocznie. . W przypadku, gdy podatnik w swoim zeznaniu podatkowym (w części B PIT 36, 37 itd.) wskaże jako swój adres zamieszkania zamiast gminy Brzeźnica, w której faktycznie mieszka –gminę (miasto) w której wprawdzie jest zameldowany, ale tam nie zamieszkuje – pieniądze te trafią do kasy gminy (miasta) właściwej o ze względu na miejsce zameldowania.

Już dzisiaj pomyślmy o tym, aby z roku na rok systematycznie poprawiać warunki w gminie, w której mieszkamy i będziemy mieszkać. Wszyscy mamy wpływ na wysokość dochodów gminnego budżetu, które wydatkowane są przede wszystkim na rozwój naszej malowniczej gminy, aby wszystkim mieszkańcom (zarówno tym zameldowanym i tym, którzy mają tutaj tylko miejsce zamieszkania) żyło się lepiej i wygodniej.

Wystarczy spełnić tylko kilka formalności:

- jeśli rozliczamy się samodzielnie to w części B swojego zeznania podatkowego (PIT 36, PIT 37, itd.) jako swój adres zamieszkania wpisujemy adres zamieszkania w gminie Brzeźnica, zaś w części A.7 jako właściwy urząd skarbowy wpisujemy Urząd Skarbowy w Wadowicach ul. Legionów 22, 34 – 100 Wadowice,

- jeśli z podatku dochodowego rozlicza nas płatnik (np. pracodawca) należy zawiadomić go, że miejscem zamieszkania lub pobytu jest gmina Brzeźnica,

- właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca naszego zamieszkania , w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie,

- pamiętajmy o złożeniu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP 3 do urzędu skarbowego, w ciągu 30 dni od terminu, gdy nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania. W części B.4 wpisujemy wówczas nasz adres w gminie Brzeźnica, a w części B.5 wpisujemy miejsce zameldowania stałego lub czasowego, które może być nadal tym, z którego nie chcemy się z różnych powodów wymeldować.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

1. Ulotka część 1 zobacz
2. Ulotka część 2 zobacz
3. Deklaracja NIP 3 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170