!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Kossowa

Miejscowość o obszarze 3,49 km2 , liczy 488 mieszkańców w tym 240  kobiet , 248 mężczyzn. Funkcję Sołtysa pełni Janus Marek.

— (Cossoua — 1282–86, Kossowa — 1470-80, Kossowa — 1581).

Wieś leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz Pogórza Wielickiego, parę kilometrów na zachód od Brzeźnicy.

Od roku 1178 tereny na której leży wieś włączone zostały do księstwa opolsko-raciborskiego, a po jego podziale — do księstwa oświęcimskiego. Również to księstwo uległo podziałowi i Kossowa po roku 1445 znalazły się w księstwie

Zatorskim, aż do roku 1513 kiedy to zostało ono przyłączone do Królestwa Polskiego.

W roku 1564 Kossowa weszła w skład powiatu śląskiego w woj. krakowskim.

Przed powołaniem w roku 1353 do życia parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Tłuczaniu, wieś należała do parafii p.w. św. Marcina w Marcyporębie.

W roku 1353 i jeszcze w 1370 właścicielem wsi, a także Stogniowic, Brodeł, Tłuczani, Kossowej i Łętkowic był Dziersław.

W roku 1426 z nadania księcia zatorskiego Janusza trafiła do rodziny Porębskich herbu Nabram (Waldorff) z Poręby Żegoty.

Wieś wspomina także Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80).

Pisze, że wieś od niedawna należy do parafii w Tłuczani i są w niej łany kmiece i karczma należąca do plebana w Tłuczaniu oraz folwark.

Właścicielem wsi był Andrzej z Poręby Żegociny herbu Nabram (Waldorff).

Wiadomo, że w roku 1518 (współ)właścicielem dóbr kossowskich był Henryk Porębski herbu Nabram, który wówczas miał czterech synów: Jana, Stanisława, Piotra i Henryka. Wieś musiała wcześniej trafić

do dyspozycji króla, gdyż w 1566 roku wieś Chrząstowice i Kossową nadał (lub zwrócił) król Zygmunt August,

wymienionemu wcześniej Andrzychowi (Andrzejowi) Porębskiemu.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś Kossowa znajdują się w parafii Tłuczań i ich

właścicielką była Porębska (zapewne wdowa po Andrzeju). We wsi był dwór i folwark oraz 5 zagrodników z rolą i karczma na ¼ łana.

W wyniku małżeństwa jednej z córek Aleksandra Porębskiego (zm. w 1618 roku): Chrząstowice i Kossowa trafiają w ręce,

najpierw Cikowickich, a następnie kupił ją w roku 1701 Andrzej Żydowski z Żydowa herbu Doliwa,

w roku 1728 wieś otrzymała jego córka Anna Tęgoborska, a z drugiego męża — Nowosielska.

W roku 1772 wieś otrzymała jej siostra Magdalena Paprocka, zona zmarłego w 1759 roku Józefa Paprockiego herbu Ogończyk.

W roku 1784 część wsi wniosła w posagu ich córka Antoniemu Bonifacemu Wybranowskiemu.

A druga — Aniela, Łopuszańskiemu. Kolejnymi dziedzicami tych dwóch części wsi byli: Celestyn Wybranowski i Jan Łopuszański.

W roku 1844 wioski te odkupił od nich Mikołaj Dąbski herbu Godziemba. Dąbscy byli właścicielami majątku w Kossowej do początku XX wieku

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170