!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Łączany

Galeria Zdjęć

Miejscowość o obszarze 3,99 km2 , liczy 1617 mieszkańców w tym 850 kobiet, 767 mężczyzn.

Funkcję Sołtysa pełni Mateusz Wełna-Kozioł.

 

— (Luchany — 1229 Lanczany — 1283–86, Lantschan — 1302, Lanszany — 1364, Lączani — 1518).

Wieś leży nad samą Wisłą na północny-zachód od Brzeźnicy. Nazwa wsi pochodzi od „łąki — łegu”. Między rokiem 1283, a rokiem 1286 książę oświęcimski Władysław nadał Danielowi, opatowi benedyktyńskiego klasztoru w Tyńcu, wieś Łączany położoną na brzegu Wisły. Wieś po raz pierwszy jednak wzmiankowana była w bulli papieskiej z roku 1229, w której poświadczone są włości wymienionego wyżej klasztoru. W roku 1286 książę krakowski Leszek Czarny potwierdza własność klasztoru tynieckiego w Łączanach. Przywileje te potwierdził w roku 1440 książę oświęcimski Wacław.

Wieś wspomina także Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80). Pisze on, że we wsi są role 6 kmieci, ale nie ma karczmy i tylko jeden z kmieci warzy piwo. We wsi był folwark klasztorny, który zazwyczaj oddawany był w dzierżawę ponadto był tu 1 zagrodnik z rolą. Przy wsi było duże, rybne jezioro, które obsługiwał rybak płacący klasztorowi 3 ½ grzywny.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś Łączany znajdują się w parafii Spytkowice, a ich dzierżawcą był niejaki Molenda. We wsi było wówczas 7 łanów kmiecych, 2 zagrodników z rolą, 2 zagrodników bez roli, 3 komorników z bydłem, 2 komorników bez bydła i zapewne dwór zarządcy z folwarkiem.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku wieś liczyła 529 mieszkańców, z których 5 mieszka w majątku dworskim. Wśród nich było 490 katolików i 39 Żydów.

 
 

Protokoły z zebrań

 

Zebranie Wiejskie z dnia 14.09.2014r. >> pobierz

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170