!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie

12 Gimnazjum w Brzeźnicy znalazło się w gronie 73 szkół (w tym tylko 3 z województwa małopolskiego), wytypowanych z całej Polski do realizacji projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”. Projekt finansowany jest w ramach realizacji Programu Kapitał Ludzki, działania 3.3.4 – „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”. Nad przebiegiem działań czuwać będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów poprzez naukę przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, wykorzystując do tego metodę blended – learning. Realizacja zadania będzie odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nagrodą za aktywny udział w programie są obozy i pokazy naukowe, konkursy oraz wyjazd zagraniczny. Projekt będzie realizowany przez trzy lata i zakończy się w listopadzie 2011roku. Liderem projektu jest Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. a partnerami Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
W projekcie udział weźmie 1230 uczniów gimnazjów oraz 73 koordynatorów – nauczycieli. W kolejnych latach wiodącym będzie inny przedmiot. Z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych realizowane będą trzy tematy „W głąb substancji i organizmów”, „Ekologiczne azymuty” oraz „W kręgu światła” a z zakresu przedsiębiorczości „Gospodarka bez tajemnic”, „Postaw na przedsiębiorczość” oraz „Zdobywanie przewagi konkurencyjnej”. Po pierwszym roku uczestnicy wezmą udział 10-dniowym obozie naukowym a po drugim w 5-dniowej wycieczce.
Inauguracja programu odbyła się 15 grudnia 2008 roku w Krakowie. Wzięli w niej udział min.: Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigalski, przedstawiciele Lidera DGA.SA oraz Dyrektorzy Gimnazjów biorących udział w programie.
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170