!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

ZI-341-262/2009 Brzeźnica , dnia  04.11.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

====================================

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeźnica na rok 2009”

Wpłynęła 1 ważna oferta :

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica 36

za kwotę ofertową :

cena  : 737.047,84  PLN

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

 

 

Ilość ofert złożonych  - 1

Wykluczono z postępowania - 0

Ofert rozpatrywanych – 1

Ofert odrzuconych – 0

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170