!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Brzeźnica 22.10.2009r.

ZI-341-244-2009

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Urząd Gminy Brzeźnica informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Brzeźnica na rok 2009” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170