!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ : Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum w Brzeźnicy

O G Ł O S Z E N I E

ZI-341-188/2009 Brzeźnica , dnia 20.08.2009 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum w Brzeźnicy”

wpłynęła 1 oferta, firmy :

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WADOWICACH

ul. Wenecja 5

34-100 WADOWICE


za kwotę ofertową :


CENA NETTO ZA 1 BILET 46,73 (czterdzieści sześć złotych 73/100)

CENA BRUTTO ZA 1 BILET 50,00 ( pięćdziesiąt złotych 00/100)


cena biletu 50,00 x 359 uczniów = 17.950,00 brutto za 1 miesiąc


Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt


Ilość ofert złożonych - 1

Wykluczono z postępowania – 0


Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :


1.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WADOWICACH

ul. Wenecja 5

34-100 WADOWICE

2.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170