!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

O G Ł O S Z E N I E

ZI-341-168/2009 Brzeźnica , dnia 18.08.2009 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Remont drogi Tłuczań „Pańskie Pola” w km 0+000 – 0+720” dofinansowane ze środkow Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

wpłynęły 2 oferty, z których wybrano ofertę nr 2 firmy :

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo Mostowe „DROG-BUD”

34-116 SPYTKOWICE

ul. Zamkowa 3

za kwotę ofertową :

133.202,82 + 22% pod Vat 29.304,62 = 162.507,44


Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt


Oferta nr 1 Firmy :

REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG Sp z o. o.

ul. Lucjana Rydla 57

30-130 KRAKÓW

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 96,28 pkt


Ilość ofert złożonych - 2

Wykluczono z postępowania – 0

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

1.REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG Sp z o. o.

ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 KRAKÓW


2.Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo Mostowe „DROG-BUD”

34-116 SPYTKOWICE

ul. Zamkowa 3


3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170