!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZMIANA W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy ( 2009/2010) będą przyjmowane przez GOPS Brzeźnica od miesiąca września 2009. Osoby będące właścicielami gruntów rolnych proszone są o składanie wniosków po 23 września tj. po ogłoszeniu przez GUS dochodu z 1 ha przel. za 2008 r.

 

INFORMACJA


w sprawie przedłużenia do dnia 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009r.
Oznacza to, że decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r., z terminem do 31 sierpnia 2009 r., winny być przedłużone do 31 października 2009 r.
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, decyzja o przedłużeniu okresu, na jaki przyznaje się świadczenia, powinna zostać wydana z urzędu, nie jest wymagana zgoda strony.


W związku z powyższym rodzice (wnioskodawcy), którzy pobierają świadczenia rodzinne, których dzieci ukończyły 16 rok życia, żeby otrzymać w miesiącu wrześniu dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 oraz dodatek na pokrycie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych proszeni są
o zgłoszenie się się do działu świadczeń rodzinnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w terminie
od 20 lipca 2009 r. do 14 sierpnia 2009 r. w celu złożenia oświadczenia, czy ich dziecko będzie kontynuowało naukę w szkole ponadgimnazjalnej od września 2009 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
Grzegorz Wojtas

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170