!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Nabór na stanowisko - SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR

 

logo_sdkStowarzyszenie "Dolina Karpia" ogłasza nabór na stanowisko - SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR


Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. średnie;

 2. Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE;

 3. Min. komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego;

 4. Znajomość obsługi komputera;

 5. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie (preferowane o kierunku ekonomicznym, z zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrona środowiska);

 2. Komunikatywna znajomość j. angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego;

 3. Dyspozycyjność;

 4. Komunikatywność, umiejętność czytelnego przekazywania informacji.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Doliny Karpia”;

 • Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;

 • Organizacja pracy Rady stowarzyszenia oceniającej projekty;

 • Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć;

 • Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną;

 • Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW;

 • Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów;

 • Monitorowanie realizacji umów;

 • Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;

 • Koordynowanie projektów współpracy;

 • Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;

 • Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc;

 • Wykonywanie innych poleceń kierownika Biura LGD;

 • Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich kierownikowi biura;

 • Planowanie i organizowanie spotkań z wnioskodawcami po uzgodnieniu z kierownikiem Biura LGD;

 • Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji kierownikowi Biura LGD;

 • Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji kierownika Biura LGD;

 • Akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 5. ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach.

Wymagane dokumenty konkursowe można dostarczyć:

·         Przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2,

·         Bezpośrednio do siedziby – Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2 w godzinach pracy,

·         Pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

w terminie do dnia 10.08.2009 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.dolinakarpia.org) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia, Zator, ul. Rynek 2

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Prezes Zarządu

Franciszek Sałaciak

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170