!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

ZI – 341-129/2009 Brzeźnica, dnia 15.07.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że do przetargu nieograniczonego na zadanie:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Strażaka i Przedszkolu Samorządowym w Łączanach oraz Szkole Podstawowej w Brzeźnicy”

złożono 4 oferty, z których do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

KOWALIK” Jerzy Jan Kowalik

ul. Krakowska Duża 40, 28-230 Połaniec

za cenę oferty brutto: 140 010,13 zł

 

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt.

 

 

OFERTA NR 2 Firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe O MAR

31-587 Kraków,

ul. Ciepłownicza 28

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 74,67 pkt.

 

OFERTA NR 3 Firmy:

P.H.U. REMAX

Usługi Remontowo - Budowlane

Jacek Figuła

32-051 Wielkie Drogi, Jaśkowice 282

Została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

OFERTA NR 4 Firmy:

Firma „OKNO-WIT”

Wacław Witold

34-113 Paszkówka, Sosnowice 290

Została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170