!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

Zł-341-117/2009 Brzeźnica , dnia 09.07.2009 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONEWójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie :
„Remont drogi gminnej nr 48 Kossowa - Chrząstowice w km 0+012 - 1+664 "
wpłynęło 6 oferty, z których wybrano ofertę nr 6 firmy :


Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo - Mostowe
„DRÓG - BUD"
Franciszek Fryc
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3
za cenę ofertową brutto: 362.823,93

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ -100 pkt


Oferta nr 1 Firmy :
„BUDOSTAL-5 S.A."
31-587 KRAKÓW
ul. Na Załączu 1
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ - 87,98 pkt

Oferta nr 2 Firmy :
Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55 - 040 Kobierzyce
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ - 77,93 pkt

Oferta nr 3 Firmy :
REJON UTRZYMANIA l BUDOWY DRÓG Sp z o. o.
ul. Lucjana Rydla 57
30-130 KRAKÓW
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ - 96,96 pkt

Oferta nr 4 Firmy:
MOTA - ENGIL Polska S.A.
ul. Wadowicka 8W
34-415 Kraków
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ - 83,57 pkt

Oferta nr 5 Firmy:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH Sp. z o.o.
34-100 WADOWICE, ul. Kochanowskiego 1
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 96,39 pkt

Ilość ofert złożonych – 6
Wykluczono z postępowania - 0

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170