!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

house

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. 2018r poz. 121 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeźnica, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości, nr działki

Powierzchnia w m2

Numer Księgi

Wieczystej

Obręb,

położenie

Przeznaczenie nieruchomości- cel dzierżawy

Opis nieruchomości- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica

Roczna wysokość czynszu w zł

Termin płatności

działka nr: 480

162 m2

w tym: Ps VI- 162 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

Działalność rolnicza

Nieruchomość położona jest w obrębie budynku OSP Brzezinka i przeznaczona będzie na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

0,01 zł/m2 rocznie

Razem czynsz:

1.62 zł

do 31 marca każdego roku dzierżawy

część działki

nr:485/7

6.382 m2

w tym:

S-PsV-1061m2

PsV-5321 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

Działalność rolnicza

Nieruchomość położona jest w terenach - 3.8 ZP2 i częściowo w terenach zabudowy jednorodzinnej -3.7 MN1, przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

0,01 zł/m2 rocznie

Razem czynsz:

63,82 zł

do 31 marca każdego roku dzierżawy

część działki

nr:140/42

9.406 m2

w tym:

RIIIb-424 m2

RIVa-8.982 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

Działalność rolnicza

Nieruchomość rolna położona jest w terenach rolnych - 1.4 R i przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

0,01 zł/m2 rocznie

Razem czynsz:

94,06 zł

do 31 marca każdego roku dzierżawy

część działki

nr:140/43

63.473 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

Działalność rolnicza

Nieruchomość rolna położone jest w terenach rolnych-5.2R i przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

0,01 zł/m2 rocznie

Razem czynsz: 634,73 zł

do 31 marca każdego roku dzierżawy  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 kwietnia 2018 r do dnia 09 maja 2018 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „ Małopolska Kronika Beskidzka” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl.
  3. Wysokość czynszu rocznego została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXV/151/2005r Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2005r, w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata gruntów stanowiących mienie komunalne oraz pozostających we władaniu Gminy Brzeźnica oraz ustalenie minimalnych stawek czynszu za grunty oddane w dzierżawę, stanowiące mienie komunalne lub pozostające we władaniu Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica NR OS.0050.286.2018 z dnia 12.04.2018 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, stanowiących własność oraz pozostających we władaniu Gminy Brzeźnica.
  4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170