!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Stara szkoła w Łączanach będzie uczyć ale …. seniorów


P2040823 W
Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos z myślą o środowisku senioralnym postanowił zagospodarować starą szkołę w Łączanach na Dom Seniora.


Złożono wniosek i udało się! Pozyskano 3,5 mln złotych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa na zagospodarowanie budynku starej szkoły w Łączanach z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora.

Z tej okazji w dniu 11 kwietnia Wójt Gminy spotkał się z seniorami z Łączan aby przedstawić założenia projektu oraz wysłuchać opinii na ten temat. Na spotkaniu nie zabrakło również doświadczonego opiekuna Pani Agnieszki Faber, która kieruje Domem Seniora w Marcyporębie opowiadając przybyłym mieszkańcom jak wygląda codzienny pobyt w takim ośrodku. Również Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Grzegorz Wojtas oraz Sekretarz Gminy Brzeźnica Pani Barbara Klęczar dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Wójt podkreślał, że „gmina stworzyła już odpowiednie zaplecze dla najmłodszych w postaci żłobka i przedszkoli a teraz przyszedł czas na środowisko senioralne, stwarzając im warunki do aktywnego trybu życia w postaci właśnie Domów Seniora”

Ośrodek obejmie opieką 45 niesamodzielnych osób powyżej 60 roku życia, z czego 30 w placówce oraz 15 w ich własnych domach. Pensjonariusze będą mieć zapewniony dowóz do placówki, a na miejscu szereg urozmaiconych zajęć dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań. Najważniejszym elementem będzie rehabilitacja. Uczestnicy będą mieć zapewnione dwa posiłki dziennie (śniadanie oraz obiad), a korzystanie z tych wszystkich udogodnień będzie bezpłatne. Planuje się, że od stycznia 2019 roku Dom Seniora z Łączanach rozpocznie swoją działalność.

Pomysł Wójta spotkał się z pozytywnymi opiniami a na twarzach seniorów zagościł uśmiech.


galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170