!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Gmina Brzeźnica wspólnie z Gminą: Spytkowice, Zator i Przeciszów zdecydowały o opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla każdej z gmin

WIAD 01 03 2018 Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument określający rzeczywiste potrzeby mieszkańców w zakresie komunikacji oraz pokazujący formę jej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego.

 

 

 

 

 

Plan ten jest również niezbędny w celu uruchomienia przez Marszałka Województwa Małopolskiego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94 i nr 97 na terenie Gmin: Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeżnica, Spytkowice, Zator i Przeciszów.

Porozumienie w sprawie uruchomienia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy zainteresowanymi gminami a Marszałkiem Województwa Małopolskiego zostało podpisane w listopadzie 2016 roku. Głównym założeniem tego porozumienia jest uruchomienie i wydłużenie tras funkcjonowania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na obszarze Gmin Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, Zator i Przeciszów poprzez kursowanie Szybkiej Kolei w godzinach szczytu w taktach co 1 godzinę na odcinku Skawina -Przeciszów i Skawina-Kalwaria Zebrzydowska oraz w taktach co 30 minut na odcinku Skawina-Kraków.

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania tego typu transportu kolejowego będzie przede wszystkim poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie wykorzystania samochodów w codziennych podróżach.

Wójt Gminy Bogusław Antos znając plany w zakresie rozwoju transportu kolejowego podjął również działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na remont budynku dworca kolejowego w Brzeźnicy z pozytywnym tego skutkiem. Wartość tej inwestycji opiewa na ponad 3 mln zł., z czego 85% kosztów kwalifikowanych udało się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dworzec przejdzie gruntowny remont począwszy od instalacji, stolarki, elewacji, pokrycia dachowego. Powstanie budynek zachowujący swój pierwotnie architektoniczny wizerunek, ale z nowoczesnymi poczekalniami, toaletami.

W planach jest też zagospodarowanie terenu wokół dworca na centrum komunikacyjne. Powstanie peron autobusowy, obok wiele miejsc postojowych i parking typu „Park and Ride”, aby mieszkańcy jadący do pracy czy szkoły mieli gdzie zostawić samochody, motocykle czy rowery i skorzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170