!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

 KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW GMINY BRZEŹNICA

 

Urząd Gminy Brzeźnica przedstawia do konsultacji projekt zmiany statutów
poszczególnych sołectw w części dotyczącej dopisania w § 22 ust.8 po słowach
"obowiązki przejmuje" słów "wyznaczony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej„.

Po dokonaniu powyższej zmiany § 22 ust. 8 załączników nr 1 do nr 14 będzie brzmiał następująco:

 

"§ 22 ust.8. W razie niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa w okresie dłuższym niż 3 miesiące jego obowiązki przejmuje wskazany przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej".

oraz skreślenia w treści uchwały punktu 12) o treści "12) PÓŁWIEŚ".

Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii mieszkańców sołectw Gminy Brzeźnica przez składanie pisemnych wniosków i uwag, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w okresie od 22 sierpnia 2017 roku do 28 sierpnia 2017 roku.

 

Projekt zmiany

Projekt Uchwały Nr XXVIII/…/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia ……..w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.

 

Osoba do kontaktu: Barbara Klęczar – Sekretarz Gminy, tel. 33 879 20 29 w.37, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170