!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Poprawa jakości infrastruktury środowiska" - wodociąg Marcyporęba

 

Projekt „Poprawa jakości infrastruktury środowiska”

PLSK UNIA

 

 

DSC04724 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 Projekt realizowany był w partnerstwie: Gmina Stryszawa, Kotrčiná Lúčka, Gmina Brzeźnica.

 

 

 DSC04472 2 Projekt został realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu 31 lipca 2014r. oraz na podstawie umowy partnerskiej podpisanej przez Wójtów Gmin: Stryszawa, Brzeźnica, Kotrčiná Lúčka w dniu 17 lutego 2014r.

 

 

 

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

UTWORZENIE LEPSZYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO NASZEGO WSPÓLNEGO POGRANICZA 

CEL GŁÓWNY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:

- poprawa jakości środowiska naturalnego w zakresie infrastruktury, jej rozbudowy i rekonstrukcji;
- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez działania edukacyjne budujące u mieszkańców świadomość ekologiczną;
- wsparcie współpracy transgranicznej w formie współpracy gmin i jej mieszkańców;
- szerzenie informacji o finansowaniu projektu z Funduszy Unii Europejskiej;

Głównymi działaniami projektu były: 
- budowa sieci wodociągowej na terenie gmin partnerskich o łącznej długości 25637,90 m. (w tym Gmina Brzeźnica wybudowała 3 540,00 m. w miejscowości Marcyporęba ,Gmina Stryszaw 16 773,50 m. w miejscowości Lachowice oraz 3221,00 m. w miejscowościach Kuków i Krzeszów, Kotrčiná Lúčka 2103,40 m.;
- trzy szkolenia/seminaria nt. ochrony środowiska, wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz nt. współpracy transgranicznej;
- promocja projektu oraz szerzenie informacji o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BUDŻET PROJEKTU:

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 1 157 922,09 EURO
Dofinansowanie: 81,43 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych tj. 1 047 973,45 euro.

W ramach projektu w dniu 29 września 2014r. w Gminie Brzeźnica odbyła się konferencja dotycząca ochrony środowiska oraz współpracy transgranicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich projektu: Stryszawy, Brzeźnicy i Kotrčiná Lúčka. Podczas konferencji Wójt Gminy Pan Bogusław Antos przedstawił realizowany projekt, jego zakres i główne cele. Przedstawił również dotychczasową współprace transgraniczną naszej gminy na przykładzie projektów realizowanych przez Gminę Brzeźnica w ramach programu PL – SK 2007-2013 oraz znaczenie współpracy transgranicznej dla rozwoju przygranicza. 

Na konferencji poza współpracą transgraniczną poruszane tematy dotyczyły ochrony środowiska, w szczególności: oceny stanu wód powierzchniowych ; klasyfikacji i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych , a także oceny wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę. Wykłady prowadzili kompetentni przedstawiciele Gminy.

Podobna konferencja odbyła się w dniu 23 września 2014 r. u Partnera Wiodącego w Gminie Stryszawa . W konferencji uczestniczyli mieszkańcy wszystkich gmin partnerskich. Konferencje z zakresu ochrony środowiska poprowadził Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Ryszard Listwan. W swojej prezentacji omówił główne przyczyny zanieczyszczeń, stan środowiska naturalnego w województwie małopolskim, działania podejmowane na rzecz poprawy i ochrony środowiska.
Trzecia, ostatnia konferencja odbyła się w słowackiej Gminie Kotrčiná Lúčka 12 grudnia 2014r. Tematy konferencji to: współpraca transgraniczna realizowana przez partnerów projektu, stan środowiska naturalnego w Żylinie, Slizeskom i w województwie małopolskim. Wykłady prowadzili profesjonalni trenerzy oraz przedstawiciele władz samorządowych. 

Organizacja konferencji miała na celu wsparcie i rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej dla rozwoju przygranicza, promocje projektu w środowisku lokalnym, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców przygranicza. 

W listopadzie 2014 r. zakończono prace inwestycyjne dotyczące wykonania II etapu rozbudowy wodociągu i budowy sieci rozdzielczej w miejscowości Marcyporęba - przysiółek Tobołki – Podlas.

Gmina Brzeźnica rozpoczęła realizację budowy wodociągu - I etapu - w 2011 roku. W ramach, którego wykonano 2500 mb sieci wodociągowej przez Gminny Zakład Usługowy.

W ramach II etapu przedsięwzięcia wykonano 1040 mb sieci wodociągowej, przebudowę zestawu pompowego i zasilania pompowni oraz montaż zbiornika wyrównawczego wraz z ogrodzeniem i drogą dojazdową do zbiornika.

Z nowej infrastruktury korzysta obecnie 52 mieszkańców. 

Poza działaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy sieci wodociągowych oraz konferencjami w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i współpracy transgranicznej na terenie wszystkich gmin w ramach promocji projektu wykonano ulotki informacyjne.

 

 

DSCN0011 w IMG 4355 w IMG 4366 w

wodociąg Maryporęba w

1 2 3 4

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013

Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Stryszawa, Kotrčiná Lúčka, Gmina Brzeźnica.

 

Materiały promocyjne do pobrania:

 

1. Ulotka promująca projekt pobierz
2. Baner promocyjny zobacz
3. Tablica pamiątkowa

zobacz

3.1 Tablica pamiątkowa nr 2

zobacz

4. Tablice informacyjne zobacz
4.1 Tablica informacyjna nr 2 zobacz

 

 

Informacje z Gmin partnerskich:

 

Gmina Stryszawa zobacz
Kotrčiná Lúčka zobacz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170