!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu " Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Marcyporęba - Tobołki "

ZI-341-36/2009 Brzeźnica , dnia 04.03.2009 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Marcyporęba - Tobołki”

wpłynęły 3 oferty, z których wybrano ofertę nr 2 firmy :

Firma Handlowo Usługowa - Anna Sypuła

34-114 Brzeźnica, Chrząstowice 90A

za kwotę ofertową :

38.000,00 + 22% pod Vat = 46.360,00

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

Oferta nr 1 Firmy :

AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH I REALIZACJI INWESTYCJI

mk „PERFEKT” Grupa Kielecka

25-337 KIELCE ul. Astronautów 7/1

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 46,91 pkt

Oferta nr 3 Firmy :

Firma Projektowo – Handlowa „ROAD” s.c.

Mieczysław Setlak, Łukasz Buczek

ul. Ogródkowa 10, 32-600 Oświęcim - Zaborze

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 30,47 pkt

Ilość ofert złożonych - 3

Wykluczono z postępowania – 0

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

1. Firma Handlowo Usługowa - Anna Sypuła

34-114 Brzeźnica, Chrząstowice 90A

2.AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH I REALIZACJI INWESTYCJI

mk „PERFEKT” Grupa Kielecka

25-337 KIELCE ul. Astronautów 7/1

3.Firma Projektowo – Handlowa „ROAD” s.c.

Mieczysław Setlak, Łukasz Buczek

ul. Ogródkowa 10, 32-600 Oświęcim - Zaborze

4.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170