!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Mniej azbestu w Gminie Brzeźnica

azbest_2 Gmina Brzeźnica działając  zgodnie z opracowanym Programem Gospodarki  Odpadami sukcesywnie realizuje bezpłatną zbiórkę, wywóz i  utylizację wyrobów zawierających azbest  od mieszkańców gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Celem organizowanego i finansowanego przez gminę działania jest ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów azbestowych na środowisko, w szczególności na życie i zdrowie mieszkańców, poprzez systematyczne eliminowanie azbestu z  gospodarstw domowych, oraz ograniczanie przypadków powstawania na terenie gminy dzikich wysypisk zawierających tego rodzaju odpady.

W listopadzie zakończyła się tegoroczna zbiórka odpadów azbestowych zalegających na 40 posesjach mieszkańców naszej gminy. Firma „RAGAR” z Krakowa usunęła 108,41 ton tych szkodliwych dla zdrowia i życia wyrobów.

Przypomnijmy, że akcja bezpłatnego odbioru odpadów azbestowych od mieszkańców Gminy Brzeźnica jest realizowana corocznie. Wszelkie informacje na temat bezpłatnego odbioru odpadów azbestowych z gospodarstw domowych mieszkańcy gminy  mogą uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy w Brzeźnicy.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170