!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Kościółek w Tłuczani stanął na nowych fundamentach

IMG 6931 Opuszczony do niedawna kościołek w Tłuczani, pochodzący z XVII w. ma żarliwych opiekunów. Od czterech lat trwają starania o jego ocalenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek 28 października w 2013 r. zebrała się komisja ekspertów, którzy podpisali protokół odbioru robót budowlanych przy kościółku pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tłuczani.

Jaka była chronologia działania, jak do tego doszło?

Od 2009 r. losem kościółka zajęli się mieszkańcy Tłuczani zintegrowani do działania przez Bogusława Antosa - Wójta Gminy Brzeźnica. Wiekowy kościółek popadł w ruinę, a w ostatnich dziesięcioleciach osiągnął stan katastrofalny. Impulsem, jak mówią członkowie Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani było uszkodzenie dachu przez lipę. Rozpoczęto zbiórki pieniędzy: kwesty, aukcje, składki. Środki na ratowanie kościółka zbierane są cały czas. Potrzeby są ogromne. Pierwsze większe pule środków finansowych pochodzą z dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 80 tys. zł. oraz od Rady Gminy Brzeźnica – 40 tys. zł.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał 4 lipca 2013 r. pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, a Starosta Wadowicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na „Rewitalizację drewnianego kościółka w Tłuczani na Nowsiu – remont i przebudowa” na działce nr 1810 w miejscowości Tłuczań.  

Prace przy kościele objęły:

-wykonanie ustabilizowania posadowienia budynku – fundamentów,

-podbudowanie węzłów, wykonanie podwalin,

-prostowanie konstrukcji ścian.

Dokonane 28 października 2013 r. oględziny budynku kościoła przez komisję pozytywnie zaopiniowały wykonane prace, zgodnie z pozwoleniem i projektem budowlanym. Umocnienia fundamentów przeprowadzono niemalże w ostatnim momencie. Za niedługo kościółek uległby nieodwracalnym zniszczeniom. Zastosowana metoda pracy przy umocnieniu fundamentów była pionierska, bo nigdzie w Małopolsce jeszcze takiej nie stosowano. Końcowy wniosek protokołu jest taki, że należy bezwzględnie kontynuować roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kościele w zakresie architektury i wyposażenia.

Protokół podpisali:

Jan Janczykowski - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Ks. Stanisław Pitek – proboszcz parafii w Tłuczani

Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica

Beata Lenda – architekt, autorka projektu budowlanego

Jacenty Bielawski – wykonawca robót budowlanych

Marcin Sieja – inspektor nadzoru

Monika Łyczak – archeolog prowadzący nadzór

Grzegorz Galos – konstruktor

Władysław Witek – Społeczny Komitet Ratowania Kościółka

Marek Sawicki – konserwator dzieł sztuki

Aneta Pąprowicz - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

Materiały Fotograficzne z strony poświęconej Tłuczani >>> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170