!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Kolejne środki zewnętrzne na remont dróg w Gminie Brzeźnica

Remont dróg

Samorząd gminy podejmuje ciągłe starania o pozyskanie środków zewnętrznych na remonty dróg. Działania te przynoszą pozytywne efekty, czego dowodem są otrzymane w tym roku promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji oraz dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

 

 

 

 

 

Jeszcze na koniec roku udało się pozyskać kolejne środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg rolniczych. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont drogi w miejscowości Marcyporęba. Obecnie zakończono ocenę złożonych ofert. Do końca listopada w miejscowości Marcyporęba powstanie następne 500 mb nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami.

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo drogowe z roku na rok przynosi coraz większe efekty. Znajduje to praktyczny wymiar w poprawie standardu dróg gminnych. Dzięki zdobytym środkom finansowym w tym roku wyremontowanych zostanie blisko 8 000 mb dróg w miejscowościach: Bęczyn, Brzezinka, Tłuczań, Nowe Dwory, Kopytówka, Łączany, Marcyporęba i Bachorowice.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170