!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przewonienie gazu ziemnego

articles

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zawiadamia o Przewonieniu gazu ziemnego na terenie gmin Brzeźnica w okresie od 28 do 29 października 2013 r.

 

 

 

Akcja przewonienia gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego THT w sieci gazowej i ma na celu poprawę bezpieczeństwa eksploatacji domowych urządzeń gazowych poprzez sprawdzenie szczelności sieci oraz wewnętrznych instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel budynku. W związku z powyższym likwidację nieszczelności wewnętrznych instalacji gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub koncesjonowanemu zakładowi posiadającemu uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170