!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Otwarcie nowego bloku energetycznego w Łączanach

3

W dniu 09.09.2013 r Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica Katarzyną Solarską uczestniczyli w otwarciu nowego bloku energetycznego Elektrowni Wodnej w Łączanach.

 

 

 

 

 

 

Stopień wodny w Łączanach został wybudowany w latach 50 ubiegłego wieku. Początkowo był wykorzystany w celu spiętrzenia wody na potrzeby żeglugi i poboru wody na potrzeby pobliskiej Elektrowni Skawina. W 2004 roku, na istniejącej zabudowie hydrotechnicznej wybudowana została mała elektrownia wodna. Korzyści ekologiczne elektrowni wodnej można określić przyjmując, że energia elektryczna zastępuje energię wytworzoną w elektrowni cieplnej. Uzyskane z Łączan 11.000 MWh energii wymaga spalenia węgla kamiennego o kaloryczności 21.388 kJ/kg w ilości 6150 ton.

Podczas uroczystości otwarcia instalacji Józef Wójcik - właściciel obiektu i dyrektor do spraw inwestycji i rozwoju ZEW Niedzica zapewnił, że dzięki rozbudowie nowego bloku energetycznego, możliwa będzie efektywniejsza praca elektrowni w okresie niższego stanu wód Wisły. Łącznie kompleks hydroenergetyczny w Łączanachma moc 3,8 MW. Nowy hydrozespół - o mocy 1,35 MW - wybudowała czeska firma Mavel a.s.

Inwestycja kosztowała 10 mln zł. Rozbudowa została pokryta bez dofinansowania zewnętrznego. Za całość finansowania odpowiadał Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA.

1 2
Wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos i prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA Grzegorz Podlewski przecinają wstęgę podczas uroczystego oddania do eksploatacji nowego bloku energetycznego o mocy 1,35 MW w Małej Elektrowni Wodnej w Łączanach Przewodnicząca rady gminy Brzeźnica Katarzyna Solarska uruchamia hydrozespół podczas uroczystego oddania do eksploatacji nowego bloku energetycznego o mocy 1,35 MW w Małej Elektrowni Wodnej w Łączanach.


 

Źródło: Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA, PAP

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170