!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Dożynki Gminne – Łączany 2013

Dozynki Gminne 2013

Wyjątkowe miejsce, bo nad Wisłą w Łączanach wybrano na tegoroczne Dożynki w gminie Brzeźnica. Gospodarzem był Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica, a organizatorami społeczność Łączan.

 

 

 

 

 

Święto plonów przygotowano bardzo dostatnio, a pogoda była wymarzona – słoneczna niedziela 8 września 2013 r. Msza święta koncelebrowana w kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej w Łączanach była modlitwą dziękczynną, w której uczestniczyli: honorowi goście, gospodarze i starostowie Dożynek, Koła Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora „Młodym być Jesienią”, mieszkańcy Łączan i gminy Brzeźnica oraz goście z różnych stron. Głównym koncelebrantem był ks. Mieczysław Piela – rodak z Łączan, a razem z nim Eucharystyczną Ofiarę sprawowali: ks. Bogusław Szewczyk - Proboszcz Parafii Łączan, ks. Stanisław Pitek - Proboszcz z Tłuczani, ks. Janusz Kozioł – rodak z Łączan.

Starostami Dożynek byli: Halina Smagło - przewodnicząca KGW w Łączanach i Stanisław Piela – sołtys Łączan.

Korowód dożynkowy prowadziła Strażacka Orkiestra Dęta z Łączan pod batutą Tadeusza Poręby. Stadion sportowy „Wisły Łączany” stał się miejscem prezentacji ceremoniału dożynkowego.

Ziściły się też oczekiwania sportowców. W dniu Dożynek samorząd gminy Brzeźnica uroczyście otwarł Dom Sportowca w Łączanach. Wójt przekazał w użytkowanie nowy obiekt, a ks. proboszcz poświecił nowe pomieszczenia. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki Unii Europejskiej to 75 % wartości kosztów kwalifikowalnych całej inwestycji. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Bogusław Antos - Wójt Gminy Brzeźnica, Zbigniew Czechowicz - Prezes Ludowego Klubu Sportowego "Wisła Łączany”, Stanisław Piela - sołtys Łączan. W trakcie Dożynek nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dzieci miały wesołe miasteczko: dmuchane zamki oraz huśtawki. Publiczność mogła podziwiać i nabywać produkty na stoiskach promocyjnych. Częstowano też tradycyjnym jadłem.

Tegoroczne Dożynki zaangażowały do pracy wiele osób, organizacji i firm, a byli to: Wójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos, Proboszcz Parafii w Łączanach - ks. Bogusław Szewczyk, Koło Gospodyń Wiejskich w Łączanach, Ludowy Klub Sportowy "Wisła Łączany”, Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni", Rada Sołecka wsi Łączany, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Łączanach, Grupa Wolontariuszy "Wygrajmy Razem", Zespół Szkół w Łączanach, radny Adam Kutermak i radny Marek Dziędziel – z Rady Gminy Brzeźnica oraz Międzyszkolny Klub Kajakowy z Łączan. Do współfinansowania tej niezwykłej uroczystości włączyło się Starostwo Powiatowe w Wadowicach w ramach realizacji projektu opracowanego przez Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" pn. "Dożynki - festiwal dziedzictwa kulturowego".

Od przekazania dożynkowego chleba przez Starostów Dożynek - Wójtowi Gminy Brzeźnica rozpoczął się ceremoniał obdarowywania wybranych osób wieńcami i koszami dożynkowymi. Wszyscy mogli skosztować chleba z tegorocznego ziarna, bo Wójt i Starostowie pozdrawiając gości podeszli do każdego. Wprowadzenia do prezentacji tradycyjnego obrzędu Dożynek dokonały dzieci z Zespołu Szkól w Łączanach, występując z programem artystycznym. Ekstra przygotowane przedstawienie to zasługa dzieci, nauczycieli - Anna Chlebicka, Katarzyna Kalińska, Lucyna Koczwańska, Anna Kabzińska, Maria Mirek i Paweł Wadowski oraz rodziców.

Wiadomo, że jak są Dożynki, to i muszą być przyśpiewki. Panie z KGW nagradzano brawami za trafne i humorystycznie zredagowane teksty. W poszczególnych zwrotkach zawarto też dużo podziękowań i wdzięczności płynącej od mieszkańców poszczególnych wsi dla osób obdarowanych dożynkowymi wieńcami. W roli konferansjerów wystąpili: Agnieszka Wolska – redaktor naczelna „Takiej Malowniczej Gminy” i Kazimierz Mostowik – dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, radny Rady Powiatu Wadowickiego.

Poniżej relacjonujemy, kto na Gminnych Dożynkach – Łączany 2013 został uhonorowany wieńcem i koszem dożynkowym.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łączanach 

-wieniec dla Bogusława Antosa – Wójta Gminy Brzeźnica, a kosz dla ks. proboszcza z Łączan - Bogusława Szewczyka.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrząstowicach 

-wieniec dla Katarzyny Knapik – sołtysa Chrząstowic, a kosz dla Tadeusza Arkita – Posła na Sejm RP.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicach 

-wieniec dla Elżbiety Kosek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowicach, a kosz dla Ludowego Klubu Sportowego w Łączanach – odebrał prezes Zbigniew Czechowicz.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Dworach 

-wieniec dla Andrzeja Długopolskiego – sołtysa Nowych Dworów, rolnika, a kosz dla Ewy Słani – nauczycielki, członkini KGW w Nowych Dworach.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale 

- winiec dla Elżbiety i Władysława Ciepłych – rolników z Wyźrału, a kosz dla Katarzyny Solarskiej - Przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bęczynie 

- wieniec dla ks. Marka Holoty – Proboszcza Parafii w Paszkówce, a kosz dla ks. wikariusza tej parafii ks. Wojciecha Lasaka.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezince 

- wieniec dla Mariana Zająca – rolnika z Brzezinki, a kosz dla Ireny Torby – prezes Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce

- wieniec dla Jacka Jończyka - Starosty Powiatu Wadowickiego, a kosz dla Władysława Wysogląda - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzeźnica, sołtysa Paszkówki.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tłuczani 

- wieniec dla Krystyny i Ryszarda Jaskierniów – rolników z Tłuczani, a kosz dla Aliny Rawskiej – lekarza i kierownika NZOZ w Paszkówce.

Klub Seniora "Młodym być Jesienią" 

- wieniec dla Janiny Sikory - członkini klubu, a kosz dla Natalii Graca – współzałożycielki klubu.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy

- wieniec dla Kazimierza Mostowika - Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, radnego Powiatu Wadowickiego, kosz dla Anny Lang - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, chleb wręczono Katarzynie Solarskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytówce

- wieniec dla Bogumiły i Marcina Stuglików – rolników i producentów rolnych, a kosz dla Józefa Łasaka – Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego.

Kiedy wieńce i kosze zostały uroczyście przekazane, nadszedł czas na prezenty dla Kół Gospodyń Wiejskich. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wadowicach, a wręczali je: Józef Łasak – Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego i Kazimierz i Mostowik – radny Rady Powiatu Wadowickiego.

Na zakończenie ceremonii Dożynek popłynęły słowa podziękowań do uczestniczących w nich: gości honorowych, Kół Gospodyń Wiejskich, współorganizatorów oraz publiczności. Serdecznie dziękowali wszystkim - Wójt Gminy Brzeźnica i Starostowie Dożynek. Odtąd zebranych bawił i do tańca grał zespół TO-MI.

Podsumowując można przytoczyć opinie uczestników, że były to wyjątkowe Dożynki, gospodarze wysoko podnieśli poprzeczkę - przygotowano 600 miejsc siedzących pod parasolami, a do każdego zakątka słychać było przemówienia, recytacje i przyśpiewki z estrady. Brawa dla organizatorów !

 

Dzięki hojności sponsorów tegoroczne Dożynki uzyskały wspaniałą oprawę. Dlatego też kierujemy do nich serdeczne podziękowania. W gronie darczyńców, którym dziękowano z Dożynkowej sceny byli:

 

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, Sprzęt - Bud Władysław Kowalski Spytkowice, Jan i Marta Kądzioła Łączany, Franciszek Fryc Spytkowice, Józef i Jolanta Kądzioła Łączany, Stanisław i Grażyna Kuglin Łączany, Jacek i Anna Folga Sklep "U Jacka" Łączany, Zbigniew i Elżbieta Młodkowscy Łączany, Andrzej i Elżbieta Szymula Łączany, Jarosław i Katarzyna Gugała Łączany, Janusz i Joanna Czechowicz Sklep "Viki" Łączany, Włodzimierz i Halina Wójcik Łączany, Grzegorz i Beata Wawro Łączany, Barbara Książek Trans-Rol Nowe Dwory, Łukasz i Ewa Kozioł Łączany, Rafał i Marta Kozioł Łączany, Władysław i Jadwiga Wawro Łączany, Stanisław i Magdalena Kozioł Łączany, Robert i Elżbieta Janik Łączany, Janusz i Agnieszka Lelek Łączany, Paweł i Lucyna Czechowicz Łączany, Krzysztof Rybarczyk "Usługi Transportowe" Spytkowice, Marcin i Anna Żurek Łączany, Jan i Maria Czyżowscy Łączany, Jan Stachura Rol-Bud Brzeźnica, Marek i Katarzyna Kozyra "Promotechnika" Łączany, Dominika Czyżowska Łączany, Władysław i Danuta Frydel Łączany, Józef i Agata Kromka Łączany, Władysław Gugała Łączany, Grzegorz i Barbara Źróbek Łączany, Krzysztof i Małgorzata Tomscy "Kwiaciarnia" Ryczów, Marek i Marta Milowscy "Kwiaciarnia" Brzeźnica, Maria Szymula Łączany, Małgorzata Szczypińska – Kozioł Łączany, Witold i Krystyna Meres Sklep Spożywczy Chrząstowice, Dorota Niemiec Sklep Odzieżowy Łączany, Paweł i Gabriela Zielińscy Łączany, Bożena Kozioł "Korekta" Łączany, Jacek i Beata Bobak Łączany, Małgorzata Grela Łączany, Bartłomiej Balicki "Apteka" Łączany, Lajkonik Snack Skawina, Grans Sp. z o.o. Skawina, Zakłady Cukiernicze Skawa Wadowice, Sadownictwo Bogumiła i Marcin Stuglikowie Kopytówka, Jan Bryła Sklep Spożywczy Łączany, Tadeusz i Janina Czyżowscy Sklep Spożywczy Łączany.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >>> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170