!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Jubileusz 100 lat OSP w Marcyporębie

Jubileusz 100 lat OSP w Marcyporębie

Bogata tradycja jednostki OSP Marcyporęba była uroczyście świętowana w sobotę 31 sierpnia 2013 r. O takim jubileuszu marzy wiele organizacji, lecz nielicznym jest go dane obchodzić.

 

 

 

 

 

 

 

W tym dniu miało miejsce także poświecenie nowego samochodu oraz nadanie nowego sztandaru. Od dziękczynnej Mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Marcina rozpoczęła się ceremonia jubileuszu 100 lat.

Gospodarze i przybyłe gościnnie jednostki wraz z pocztami sztandarowymi uformowały strażacką kolumnę pododdziałów, którą do kościoła prowadził kap. Bartłomiej Kowalski KP PSP Wadowice. W plener niosły się melodie grane przez Młodzieżową Orkiestrę Strażacką z Sosnowic pod batutą Gabrieli Jaskierni.

Poczty sztandarowe i delegacje biorące udział w uroczystości: OSP Bęczyn, OSP Brzezinka, OSP Brzeźnica, OSP Chrząstowice, OSP Jaśkowice, OSP Kopytówka, OSP Lgota, OSP Łączany, OSP Marcyporęba, OSP Paszkówka, OSP Przytkowice, OSP Sosnowice, OSP Stanisław Górny, OSP Tłuczań, OSP Wysoka.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kapelan strażaków z Małopolski bryg. Władysław Kulig. Wokół ołtarza razem z księdzem proboszczem Janem Giądłą zgromadzili się także księża rodacy z parafii w Marcyporębie. Należy wspomnieć, że według strażackiej kroniki geneza powstania straży łączy się z osobą proboszcza sprzed 100 lat – ks. Jana Matogi, który współuczestniczył w założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie. Melodie strażackiej orkiestry i śpiew pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Marcyporębie i Nowych Dworach stanowiły oprawę muzyczną Mszy świętej.  

Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzili się na placu apelowym przed strażnicą. Honorowi goście zajęli miejsce na podium. Przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto flagę na maszt i rozpoczął się uroczysty apel wg strażackiego ceremoniału. Dowódcą uroczystości był kpt. Bartłomiej Kowalski, a spikerem bryg. w stanie spoczynku Jerzy Walczak.

W imieniu OSP Marcyporęba z przywitaniem do zebranych zwrócił się druh Franciszek Żmuda – sekretarz OSP w Marcyporębie. Serdecznie witał wszystkich w tym imiennie gości honorowych, księży, mieszkańców wsi. Wygłosił okolicznościowe słowo wstępne oraz przedstawił historię i osiągnięcia OSP Marcyporęba.

Grono gości honorowych przybyłych na jubileusz 100 lat OSP w Marcyporębie:

- Poseł na Sejm RP - Tadeusz Arkit

- Senator RP - Bogdan Podgórski

- Wicewojewoda Małopolski - Andrzej Harężlak

- mł. bryg. Marek Szklarski – przedstawiciel KW PSP Kraków

- mł. bryg. - Paweł Kwarciak KP PSP Wadowice

- Starosta Powiatu Wadowickiego - Jacek Jończyk

- Radni Powiatu Wadowickiego: Zbigniew Jurczak, Czesław Rajda

- Wójt Gminy Brzeźnica, Prezes ZG OSP RP – Bogusław Antos

- Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica – Katarzyna Solarska

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzeźnica – Władysław Wysogląd

- Skarbnik Gminy Brzeźnica – Ewa Meres

- Komendant ZG OSP RP – Zdzisław Orgal

- Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD – Kazimierz Chrzanowski

- honorowy Prezes ZP PSL, były radny Sejmiku Wojewódzkiego - Franciszek Szydłowski

- Kierownik ASiMR Wadowice – Józef Budka

- insp. Waldemar Krężel - Komendant Policji Powiatowej w Wadowicach

- asp. Wiesław Gramatyka – Kierownik Posterunku Policji w Brzeźnicy

- aktor Bronisław Cieślak – były Poseł na Sejm RP

- Radni Gminy Brzeźnica

- Sołtysi Gminy Brzeźnica

- Krystyna Korus - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcyporębie

- Koła Gospodyń Wiejskich: Marcyporęba, Nowe Dwory

- Pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Brzeźnica

- Księża: kapelan małopolskich strażaków – bryg. Władysław Kulig, ks. kanonik Stanisław Jarguz, ks. kanonik Jan Giądła – proboszcz parafii w Marcyporębie, ks. kanonik Janusz Gacek, ks. Piotr Grotowski – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji w Krakowie, ks. Stanisław Żmuda,            

   ks. Zbigniew Medoń

- Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Marcyporębie

- Przedstawiciele mediów, m.in.: Telewizja Kraków, Radio Kraków, „Dziennik Polski”, „Kronika

   Beskidzka”, „Carolus”, „Taka Malownicza Gmina”

- Mieszkańcy wsi Marcyporęba i Nowych Dworów, mieszkańcy gminy Brzeźnica, goście

- Gospodarze uroczystości: Strażacy OSP w Marcyporębie – członkowie: zwyczajni, honorowi,

wspierający, kobiety, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dziewcząt i Chłopców.

 

Następnie odbyło się uroczyste pożegnanie starego sztandaru OSP Marcyporęba i nadanie jednostce nowego. Fundatorami nowego sztandaru byli Apolonia i Eugeniusz Bik z Marcyporęby. Taki gest zasługuje na szczególne uznanie, stąd były podziękowania i brawa. Akt nadania odczytał bryg. W stanie spoczynku Jerzy Walczak z KP PSP w Wadowicach. Po czym mł. bryg. Paweł Kwarciak z KP PSP w Wadowicach przyjął sztandar z rąk fundatora Eugeniusza Bika i przekazał naczelnikowi OSP Marcyporęba Zdzisławowi Orgalowi. Naczelnik wręczył sztandar pocztowi sztandarowemu, który zaprezentował go publiczności. Sztandar poświęcił ks. kanonik Jan Giądła. Dokonano także aktu poświęcenia figury świętego Floriana i pamiątkowego kamienia z modlitwą, które ufundowali: Grażyna i Jerzy Gondkowie z Marcyporęby; Dorota i Kazimierz Pacułtowie z Marcyporęby.

Ważnym momentem było przyznanie jednostce OSP w Marcyporębie „Złotego Znaku Związku” – jest to wysokie strażackie odznaczenie. Medalem tym odznaczono - udekorowano nowy sztandar. Wnioskodawcą był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, jak podkreślono w uznaniu zasług i bogatego dorobku OSP Marcyporęba.

Z okazji jubileuszu 100 lat jednostki zostały przyznane dla zasłużonych druhów OSP w Marcyporębie odznaczenia: państwowe, korporacyjne i strażackie.

- „Brązowy Krzyż Zasługi”: Artur Pyjos

- „Medal im. Bolesława Chomicza”: Józef Kuflowski

- „Złoty Znak Związku OSP RP”: Edward Medoń

- Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP:  

   Zdzisław Orgal, Franciszek Żmuda

- Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  

Związku OSP RP: Andrzej Garlej, Artur Pyjos, Bogdan Ciepły, Jan Żmuda, Kazimierz Zając, Marek

Orgal, Stanisław Jucha, Zbigniew Garlej

- Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  

Związku OSP RP: Dariusz Medoń, Grzegorz Orgal, ks. Jan Giądła, Jan Morek, Krzysztof Pilch, Tadeusz

Sikora, Piotr Świeży

- Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  

Związku OSP RP: Grzegorz Sordyl, Kazimierz Pacułt, Marek Zając, Mateusz Gnojek, Tomasz Sekuła

- Dyplom honorowy Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP: Czesław Orgal

- „Odznaka Strażak Wzorowy”, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w  

Wadowicach: Jan Płatek, Jan Baran, Marcin Kozik, Marcin Janik, Michał Janik, Piotr Gonciarczyk,

Wojciech Długopolski

- Pamiątkowe Statuetki, uchwałą Zarządu OSP w Marcyporębie: przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP, Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos, Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica- Katarzyna Solarska, Poseł na Sejm RP - Tadeusz Arkit, Starosta - Jacek Jończyk, Powiatowy Komendant Policji – insp. Waldemar Krężel, Franciszek Szydłowski, Prezeska KGW Nowe Dwory – Krystyna Przebinda, Prezeska KGW Marcyporęba – Halina Żmuda

 

- Złota „Odznaka młodzieżowej drużyny pożarniczej”, uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w Brzeźnicy:

Jacek Baran

Kinga Baran

Krystian Jezioro

Kamil Orgal

Mateusz Pyjos

 

- Srebrna „Odznaka młodzieżowej drużyny pożarniczej”, uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w Brzeźnicy:

Sławomir Bobula

Ewelina Gonciarczyk

Krzysztof Gonciarczyk

Jakub Gondek

Wojciech Janik

Andrzej Jucha

Konrad Nowak

Norbert Pyjos

 

- Brązowa „Odznaka młodzieżowej drużyny pożarniczej”, uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w Brzeźnicy:

Konrad Baran

Marcin Bobula

Dawid Ciepły

Klaudia Ciernia

Angelika Curzydło

Karol Długopolski

Weronika Garlej

Maria Jaskiernia

Wojciech Jucha

Bartłomiej Nowak

Małgorzata Orgal

Gabriela Piotrowicz

Jarosław Pyjos

Gabriela Świerkosz

Karina Żmuda

 

Po dokonaniu aktów dekoracji nadszedł oczekiwany moment poświecenia i przekazania strażakom samochodu ratowniczo-gaśniczego marki STAR-MAN GBA 2, 5/16, zakupionego ze środków własnych OSP Marcyporęba i Gminy Brzeźnica. W roli rodziców chrzestnych wystąpili: Jadwiga Kozioł – radna Gminy Brzeźnica i Jan Morek – członek wspierający OSP. Samochód poświecił proboszcz parafii w Marcyporębie ks. kanonik Jan Giądła. Kluczyki do nowego wozu wraz z dowodem rejestracyjnym Zdzisławowi Orgalowi Naczelnikowi OSP w Marcyporębie przekazał Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica. Po komendzie: Obsługa na wóz zastępca naczelnika OSP Marcyporębie druh Andrzej Gonciarczyk uruchomił silnik i włączył sygnalizację świetlną i dźwiękową, a wtórowały mu gromkie brawa publiczności.

Dalej nadszedł czas przemówień honorowych gości. Były gratulacje i życzenia. Słowa podziwu i uznania. OSP Marcyporęba otrzymała listy gratulacyjne od Marszałka Małopolski - Marka Sowy, od władz Państwowej Straży Państwowej – Komendant KG PSP Warszawa, od władz Wojewódzkiej Straży Pożarnej – Komendanta KW PSP Kraków. Prezes Zarządu Głównego OSP RP – Waldemar Pawlak podarował jednostce OSP w Marcyporębie puchar honorowy. W finale uroczystego apelu do zebranych zwrócił się gospodarz gminy – Wójt Bogusław Antos. Razem z Przewodniczącą Rady Gminy Katarzyną Solarską wręczyli Jubilatom pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Marcyporębie zaprezentowały część artystyczną z motywami bajki: „Jak Wojtek został strażakiem”. Były wiersze i piosenki z lokalnymi akcentami. Nad przygotowaniem czuwały panie: Grażyna Gransort, Ewa Słania.

Przybyli goście i mieszkańcy mogli zostawić ślad w postaci umieszczenia gwoździa ze swoim nazwiskiem na pamiątkowej tarczy – drewnianej tablicy. Wieczorem odbył się strażacki festyn i zabawa integrująca ludzi. Świętowano w Domu Ludowym i na plenerowej scenie.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >>> zobacz

 

 

Film Wideo copy Kronika Krakowska >>> zobacz

 

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170