!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Nadzieja dla kościółka w Tłuczani

Tluczan 2013

Dzięki wielu staraniom ludzi dobrej woli może uda się uratować kościółek w Tłuczani? Nadzieję daje pozyskanie dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Świątynia jest własnością parafii, ale jej losy od kilku lat były przedmiotem działań wójta gminy Brzeźnica – Bogusława Antosa.

 

 

 

 

 

Pierwsze zabiegi ochronne, które wykonano to regulacja potoku i umocnienie brzegów wokół kościółka. Nieprzerwanie szukano szans na podjęcie renowacji. Wykorzystując zapał mieszkańców wójt ukierunkował ich entuzjazm tak, że razem w 2009 r. założyli Społeczny Komitet Ratowania Kościółka.

Jak wygląda stan kościołka obecnie?

Mały, drewniany kościółek w Tłuczani, perła architektury sakralnej gminy Brzeźnica, niszczeje. Jest w tak złym stanie, że wręcz grozi zawaleniem. Wybudowany w 1664 roku, przed laty słynął na okolicę, gromadził na odpusty tłumy wiernych. Ostatnimi czasy stał pusty. Nie odbywały się w nim nabożeństwa, rzadko ktoś go odwiedzał, nie prowadzono żadnych prac remontowych, więc stopniowo popadał w ruinę.

Mieszkańcy Tłuczani postanowili ocalić kościółek, nie dopuścić do jego dewastacji czy przeniesienia do skansenu. Od 2009 r. członkowie Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka dokonali niezbędnych napraw dachu, porządkowali wnętrze i otoczenie kościółka, pozyskiwali sponsorów, gromadzili środki pieniężne na remont.

Latem 2012 roku zaprosili do Tłuczani specjalistów z Krakowa. Kościółek oglądali: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pan Jan Janczykowski, architekt pani Beata Lenda, konserwatorzy sztuki: pani Agnieszka Sawicka i pan Marek Sawicki oraz specjalista w zakresie konstrukcji budowlanych Stanisław Karczmarczyk. Wszyscy zgodnie orzekli, że świątynie należy podać procesowi rewitalizacji i zadeklarowali chęć współpracy.

               W listopadzie 2012 roku został złożony wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w ramach projektu: Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków.

               Niestety, wniosek został odrzucony. Skorzystano z doświadczenia samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, że należy nieustanie ponawiać próby. Złożono, więc odwołanie od tej niekorzystnej decyzji i tym razem się udało. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na ustabilizowanie posadowienia budynku, podbudowę fundamentów, remont dachu. To wystarczająca kwota, by rozpocząć prace, ale nie, by je zakończyć. Członkowie komitetu nadal poszukują sponsorów, którzy byliby chętni wesprzeć tę piękną inicjatywę.

Teresa Paździor

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170