!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

W Gminie Brzeźnica powstanie kolejny obiekt sportowo – rekreacyjny

Art 11 02 13

Gminny Samorząd cały czas podejmuje skuteczne starania w kierunku pozyskiwania środków unijnych. Działania te procentują i przynoszą wymierne efekty.

 

Dzięki środkom unijnym możliwa jest realizacja inwestycji i projektów służących rozwojowi lokalnemu, a gmina staje się coraz bardziej piękniejsza i atrakcyjna.

Już wkrótce nasza gmina wzbogaci się o nowy kompleks sportowo – rekreacyjny, który powstanie w Łączanach.

Zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w celu rozwoju społeczno – kulturalnego i wspierania aktywności fizycznej mieszkańców wsi Łączany” współfinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działania działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi".

Nowy obiekt będzie nie tylko miejscem rozgrywek sportowych, ale także przyczyni się do aktywizacji różnych form czynnego wypoczynku wśród mieszkańców.

Dzięki organizowanym tu różnym imprezom kulturalnym, sportowym i społeczno – edukacyjnym będzie również ważnym ośrodkiem życia społeczno - kulturalnego zarówno miejscowości Łączany jak i całej gminy.

Przede wszystkim zaś utworzy atrakcyjne miejsce spotkań, integracji, aktywności fizycznej i życia kulturalnego zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którego dotychczas brakowało w Łączanach.

Realizacja przedsięwzięcia stanowi kontynuację systematycznie wdrażanych przez Gminny Samorząd inwestycji, mających na celu wzmocnienie jakości życia mieszkańców obszaru wiejskiego, ich integrację, pobudzenie lokalnej aktywności oraz zapewnienie dogodnych warunków życia kulturalnego, edukacyjnego i społecznego.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170