!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Dobra wiadomość finansowa

zdjecie

Gmina Brzeźnica po raz trzeci została pozytywnie oceniona przez Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

 

 

 

 

Złożony w ubiegłym roku projekt z zakresu współpracy polsko - słowackiej został zakwalifikowany do realizacji i wysoko oceniony wśród nadesłanych wniosków.

Gmina Brzeźnica otrzyma dofinasowanie w wysokości 35.154 Euro. Cały projekt pt. „Wychodzimy do przyrody: dziedzictwo kulturowo - przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji” jest wart 41.358 Euro. Cieszy fakt, że dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 95% wartości. Partnerem w realizacji zadań będzie zaprzyjaźniona gmina Divina ze Słowacji.

Co ciekawego będzie w nowym projekcie i do kogo jest adresowany – pytamy Bogusława Antosa Wójta gminy Brzeźnica ?

Głównym celem projektu jest propagowanie turystyki aktywnej w plenerze. Mamy piękne tereny, które są mało znane i odwiedzane. Warto podkreślać przyrodnicze atuty naszej gminy. Dzięki tym środkom z Unii Europejskiej oznaczymy ścieżkę przyrodniczą przez Pasmo Draboż. Zamontujemy niezbędną do odpoczynku małą architekturę, staną tablice informacyjne, będzie folder. Ścieżka poprowadzi turystę od Domu polsko-słowackiego w Bachorowicach aż na wzniesienie Draboż.

W projekcie obok oznaczenia ścieżki przyrodniczej znalazło się jeszcze kilka zadań zbliżających ludzi do przyrody, m.in.:

- Wakacyjne zdobywanie Javornika w ramach wycieczki mieszańców gminy Brzeźnica do Diviny,

- Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Atuty przyrodnicze mojej gminy dają możliwości aktywnego wypoczynku,

- Rajd polskich i słowackich dzieci nową trasą turystyczną z Domu polsko – słowackiego przez lasy Pasma Draboż,

- Akcja lato – na ścieżce – udział dzieci uczęszczających na półkolonie do placówek wsparcia dziennego w gminie Brzeźnica oraz dzieci słowackich które w czasie wakacji będą gościć z rodzicami w Domu PL – SK,

- Transgraniczny pokaz sprawnościowy strażaków na polanie przy ścieżce przyrodniczej przez Pasmo Draboż w gminie Brzeźnica,

- Przyroda dopełnieniem tradycji: polsko – słowackie spotkanie w religijnej refleksji przy kaplicy na Drabożu,

- Jesienny wyjazd Polaków do Diviny na uroczystości św. Andrzeja:„Divinskiehody na Ondrieja”.

Poszczególne zadania projektu adresowane są do różnych grup społecznych, tak aby w konsekwencji dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców obu gmin. Wśród grup docelowych znajdują się: dorośli, dzieci, seniorzy oraz internauci, strażacy, pielgrzymi, harcerze. Już dzisiaj polecamy…

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170