!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Debata społeczna dotycząca uzależnień

100 3188

W dniu 20 grudnia 2012 r. z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych w Brzeźnicy, przy wsparciu Wójta Gminy Brzeźnica w naszej gminie odbyła się pierwsza debata społeczna pt. Problemy alkoholowe i inne uzależnienia a profilaktyka w Gminie Brzeźnica”.

 

 

 

 

 

Specjalnym gościem debaty była Sylwia Grzesiak – Ambroży – pełnomocnik do spraw uzależnień z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Debatę rozpoczął Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos. Następnie Sylwia Grzesiak – Ambroży przedstawiła prelekcję na temat „Przeciwdziałanie uzależnieniom - działania i plany Województwa Małopolskiego”. Szeroką gamę działań profilaktycznych podejmowanych przez Gminną Komisję problemów Alkoholowych od momentu powstania komisji zaprezentowała zebranym Maria Leśniak – Przewodnicząca Komisji. W debacie zabrała również głos Anna Bugiel – psycholog pracująca w Punkcie Konsultacyjnym w Brzeźnicy, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania terapeutycznych grup samopomocowych. Natomiast Edyta Babska – Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapoznała uczestników debaty z wynikami badań ankietowych dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii, przeprowadzonych wśród uczniów klas VI szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Brzeźnica. Na zakończenie otwarto dyskusję, w czasie, której zaproszeni goście dzielili się spostrzeżeniami na temat przedstawianych problemów.

Debata pozwoliła za zdiagnozowanie problemu uzależnień w Gminie Brzeźnica oraz na podsumowanie działań i inicjatyw podejmowanych w celu przeciwdziałania tym uzależnieniom, a także pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170