!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Paszkówce

P1100832

W poniedziałek tj. 03.12.2012r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót dotyczących budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Paszkówka.

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu została wykonana zbiorcza hydrobotaniczna oczyszczalnia o pow. 3600 m2 i średniej przepustowości 50 m3/d z rurociągami odprowadzającymi i doprowadzającymi ścieki na i z poletek o łącznej długości 311mb.

P1100811 Dla gminy to jedna z priorytetowych inwestycji, bo pozwala na podłączenie gospodarstw domowych do wcześniej wykonanej, z własnych środków, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Dzięki temu mieszkańcy Paszkówki uzyskają dostęp do kanalizacji sanitarnej.

 

Nowa oczyszczalnia to pierwszy etap inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Brzeźnica” finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

W październiku br. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, który w ramach drugiego etapu zadania wybuduje w 69 gospodarstwach naszej gminy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

 

P1100855 Całkowita wartości projektu wynosi ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75 procent kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałe środki to wkład własny gminy, na zabezpieczenie którego pozyskano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170