!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Dodatkowe zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej

Bez_nazwy-1Od października do końca roku szkolnego będą prowadzone dodatkowe zajęcia (logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej) wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I- III szkół podstawowych w Brzeźnicy i w Łączanach, w ramach realizacji projektu systemowego pn.

 

 

Przyjazna szkoła-wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica

Realizacja projektu jest ukierunkowana na indywidualną pracę z dzieckiem. Ma na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, poprzez wprowadzenie takich mechanizmów, które: skorygują wady postawy, trudności w przyswajaniu treści, zaburzenia rozwoju mowy czy zagrożenie dysleksją. Opisane problemy stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dziecka i osiąganiu przez niego sukcesów. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niezwykle ważne jest również przekazywanie innym niestereotypowej wiedzy, a także uczenie szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie zwiększy poczucie własnej wartości dzieci dotkniętych dysproporcjami edukacyjnymi oraz pozwoli na ich integrację ze środowiskiem.Realizacja projektu będzie miała również wpływ na rodziców uczniów objętych wsparciem, poprzez zaangażowanie ich w cały proces projektu.

 

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170