!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Czas_Na_Aktywnosc_2012

Gmina Brzeźnica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. realizują Projekt systemowy o nazwie ” CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI” zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 27.08.2008 r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII.

 

Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej .

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI”

 

Realizacją Projektu zajmuje się Zespół projektowy w składzie:
Grzegorz Wojtas - Kierownik Projektu ( Kierownik GOPS Brzeźnica)
Danuta Bobak – Koordynator Projektu
Zofia Maj – Specjalista ds. Obsługi finansowej oraz pracownicy socjalni.

 

Głównym celem Projektu w 2012 r. jest podniesienie kompetencji w zakresie samodzielności życiowej oraz stopnia samodzielności dla 21 Beneficjentów Ostatecznych.

 

W miesiącu wrześniu br. uczestnicy projektu biorą udział w kursie prawa jazdy kat. B, obecnie trwają indywidualne zajęcia nauki jazdy. Uzyskanie przez te osoby prawa jazdy przyczyni się do pełniejszego osiągnięcia w/wym. celu głównego projektu oraz osiągnięcia zamierzonych rezultatów m.in. zwiększenia motywacji do zmiany własnej sytuacji życiowej, zwiększenia motywacji do podjęcia i poszukiwania pracy i zwiększenia poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

Panadto trwają zajęcia grupy samopomocowej obejmujące tematykę taką jak. obawy przed wejściem w dorosłe życie rodzinne i zawodowe, troska o siebie i zaspokajanie własnych potrzeb, radzenie sobie z trudnościami i złością, jak pozbyć się obwiniania włącznie z samoobwinianiem, sztywne schematy w życiu i tego konsekwencje, analizowanie swoich motywów do działania i motywacja do zmiany.
Pracownicy socjalni czuwają nad prawidłową realizacją ustaleń zawartych w kontraktach socjalnych z podopiecznymi biorącymi udział w projekcie.

 

Zaplanowane działania niosą ze sobą znaczny nakład finansowy, a ich realizacja jest możliwa tylko dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiemu Funduszowi Społecznego.
Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170