!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Galary wyróżniają gminę Brzeźnicę

GL_09_18_2012_copy

Gmina Brzeźnica jest przykładem „dobrej praktyki” w dziedzinie wykorzystania wiślanych tradycji. Odkryty w 2011 r. galar nad Wisłą w Brzeźnicy dał szansę na przypomnienie dawnego znaczenia tych łodzi, które były podstawą transportu rzecznego.

 

 

 

 

 

 

 

Wisła odsłaniając zabytek sama przypomniała o galarach i dała ludziom szansę na uzupełnienie wiedzy. Galar z Brzeźnicy i flisackie tradycje Łączan zaczynają być znane. Zainteresowanie wzbudzają plany dotyczące stworzenia podwodnej ekspozycji z pierwszym w Polsce oryginalnym galarem.

Tematyka galarnictwa była jednym z tematów na konferencji inaugurującej projekt pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” w dniu 11 września 2012 r. w Oświęcimiu. Organizatorami konferencji byli: Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Rozwoju Gmin Polskich.

Z wykładem na temat galarnictwa wystąpił na konferencji Bogusław Antos - wójt Gminy Brzeźnica. Prezentacja i wykład wzbudziły zainteresowanie. Pozyskane informacje i wymiana doświadczeń posłużą naszej gminie w najbliższej przyszłości – podsumowuje spotkanie wójt. Na konferencji prezentowane i dostępne były różnorodne materiały informacyjne w tym nowo wydany folder pt. Galary: Łączany stolicą wiślanego galarnictwa.


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej; projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Prezentujemy program konferencji:

  • Rozpoczęcie konferencji - omówienie celów projektu pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” - Piotr Rymarowicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi

  • Waloryzacja przyrodnicza starorzeczy doliny Wisły w ramach projektu - Mateusz Ledwoń, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

  • Rola starorzeczy w funkcjonowaniu doliny wielkiej rzeki -Marek K. Jelonek, RZGW w Krakowie

  • Prezentacja projektu “RECYKLING REJS- WISŁA 2012” - Dominik Dobrowolski, podróżnik i ekolog

  • Osiągnięcia Fundacji „Ja Wisła” zawiązane z realizacją projektów dotyczących rzeki Wisły - Przemysław Pasek, prezes Fundacji „Ja Wisła”

  • Powrót wiślanych galarów - relacja na temat pierwszego w Polsce galara odkrytego nad Wisłą w Brzeźnicy oraz przypomnienie historii i znaczenia galarów - Bogusław Antos, wójt gminy Brzeźnica

  • Prezentacja projektu „6 Rzek – instrukcja podróży” - Cecylia Malik, polska artystka, performerka, kurator sztuki współczesnej

  • Wisła XXI wieku – promocja na rzecz zrównoważonego rozwoju - Ewelina Grządka, Aleksandra Tatarczuk, Fundacja Marka Kamińskiego

  • Projekt „Zaadoptuj rzekę” - Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja

galeriaZdjęcia z konferencji:

 

 

 

1_09_18_2012 2_09_18_2012 3_09_18_2012 4_09_18_2012
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170